Kielitiede:shifteri

From Tieteen termipankki

shifteri | referentiaalinen indeksi | muuntuja | vaihtaja

shifteri
referentiaalinen indeksi
muuntuja (ehdotettu)
vaihtaja (ehdotettu)
Definition ilmaus, jolla on vaihtuva tarkoite puhetapahtumassa
Explanation Termi shifteri on alkuaan peräisin Otto Jesperseniltä. Roman Jakobsonin (1957) kuvauksen mukaan se nostaa ilmauksesta esiin sen tarkoitteen vaihtuvuuden puhetilanteesta toiseen. Semiootikko C. S. Peircen termein (1965) shifteri on indeksinen symboli, jonka merkitys kielellisessä rakenteessa on mielivaltainen mutta suhteessa puhetapahtumaan motivoitu. Michael Silversteinin (1976) metapragmaattisessa teoriassa termi referentiaalinen indeksi korostaa puolestaan shifterin tarkoitteen puhetilanteisuutta.
Shiftereitä ovat persoonapronominit, demonstratiivit, tempukset, modukset ja evidentiaalit, joiden merkitys määräytyy aina sekä kielellisestä koodista että puhetapahtumasta.
Additional Information Siftereihin voidaan esim. suomen yksiköllisistä persoonapronomineista lukea sekä puheaktipronominit minä (jonka tarkoitteen olemassaolo on puhujana yleensä presupponoitu) ja sinä (jonka tarkoite usein syntyy ilmaisutapahtumassa, kun puhuja valitsee sen vastaanottajaksi) että myös puhutun kielen hän-pronomini, joka logoforisena pronominina viittaa aiemman puhetapahtuman osallistujaan, tavallisesti puhujaan.
Termille shifteri on etsitty läpinäkyvää suomennosta, jollaiseksi on ehdotettu esim. sanoja vaihtaja tai vaihde (ks. Laitinen 1995a) tai muuntuja (Helasvuo 2008).

Equivalents

referential indexenglanti
shifterenglanti

Related Concepts

Sources

BenvenisteÉ1966, HelasvuoM2008, JakobsonR1957, LaitinenL1995b, PeirceC1965, SilversteinM1976

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.8.2022: Kielitiede:shifteri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:shifteri.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →