Kielitiede:refleksiivisyys

  Tieteen termipankista

  refleksiivisyys

  refleksiivisyys
  Määritelmä 1. sanan kieliopillisesti ilmenevä samaviitteisyys tai leksikaalisesti osoitettu semanttinen vastaavuus toisen kanssa
  2. ilmauksen kyky viitata itseensä ja kuvata merkityksensä kielenkäytössä
  Selite 1. Kieliopillisesti refleksiivisiä ovat esimerkiksi refleksiivipronominit, jotka ovat samatarkoitteisia lauseen subjektin kanssa (suomessa hän pesi itsensä), ja refleksiiviset verbijohdokset (esim. suomessa hän peseytyi). Myös refleksiivinen subjektista possessiivisuffikseja saa tulkintansa subjektista (hän pesi jalkansa).
  2. Metalingvisesti refleksiivisiä ovat selvimmin referentiaalisesti indeksiset ilmaukset, kuten puheaktipronominit (minä, sinä, me, te) ja -verbit (esim. puhua, sanoa, kirjoittaa, kertoa), joilla on performatiivisia tehtäviä.

  Erikieliset vastineet

  reflexivityenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Lucy1993, SilversteinM1993, ELL, LeinoP1993, RojolaL&LaitinenL1998

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Kielitiede:refleksiivisyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:refleksiivisyys.)