Kielitiede:possessiivisuffiksi

  Tieteen termipankista

  possessiivisuffiksi | omistusliite

  possessiivisuffiksi
  omistusliite
  Määritelmä persoonaa ilmaiseva tunnus, joka suomessa liittyy substantiiveihin (aatteemme, lapsesi), postpositioihin (edessään), paikallissijaisiin adverbeihin (tahallanne), verbien infiniittimuotoihin (puhuessaan, tekemäsi) sekä eräisiin adjektiiveihin (kaltaiseni)
  Selite Liittyessään substantiiviin possessiivisuffiksi ilmaisee paitsi omistusta (kelloni) myös kuulumista tai muuta läheistä suhdetta (selkänne, äitisi). Postpositioihin, infinitiiveihin, adjektiiveihin ja paikallissijaisiin adverbeihin liittyessään se saa refleksiivisen tulkinnan (Hän teki sen tahallaan).Esimerkiksi ruotsissa ja englannissa vastaavia merkityksiä ilmaistaan possessiivi- tai persoonapronomineilla: ditt barn, in front of him.
  Lisätiedot

  VISK2008 Possessiivisuffiksi on persoonaa ilmaiseva tunnus, joka liittyy substantiiveihin (aatteemme, lapsesi), postpositioihin (edessään), paikallissijaisiin adverbeihin (tahallanne), verbien infiniittimuotoihin (puhuessaan, tekemäsi) sekä eräisiin adjektiiveihin (kaltaiseni). Possessiivisuffikseja on kuusi: 1. ja 2. persoonassa on yksikön ja monikon suffiksit -ni, -si, -mme, -nne, ja 3. persoona on luvun suhteen neutraali: -nsa ~ -nsä (esim. hänen ~ heidän koiransa) sekä vokaali + -n (hänen ~ heidän koiriaan). (» § 95–.) Possessiivisuffiksi voidaan tulkita samassa lausekkeessa olevan samapersoonaisen genetiivimääritteen perusteella, esim. Kirjoitin hänen ystävälleen, tai lauseen samapersoonaisen subjektin (tai muunkin jäsenen) perusteella, esim. Lapsi kirjoitti ystävälleen (refleksiivinen possessiivisuffiksi). (» § 1445.) Kiteytyneissä sananmuodoissa possessiivisuffiksi voi lisäksi olla persoonaviitteetön, ts. muodoltaan kolmaspersoonainen riippumatta subjektin persoonasta Tein sen tahallaan, Taisit olla vähän olevinaan.

  Erikieliset vastineet

  possessiivo suffiksosSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)
  Pxenglanti (English)
  possessive suffixenglanti (English)
  oamastangeažuspohjoissaame (davvisámegiella)
  possessiivasuffiksapohjoissaame (davvisámegiella)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VISK2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Kielitiede:possessiivisuffiksi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:possessiivisuffiksi.)