Kielitiede:metakielinen

  Tieteen termipankista

  metakielinen

  metakielinen
  Määritelmä metakieltä edustava ilmaus eli sellainen ilmaus, joka viittaa itseensä, johonkin toiseen kielelliseen elementtiin tai kieleen yleensä ja kuvaa samalla näiden merkitystä tai funktiota
  Selite Metakielisiä ilmauksia ovat esimerkiksi kieleen, sen käyttöön, muotoihin ja piirteisiin viittaavat sanat kieli, lause, sana, äänne, puhua, sanajärjestys, kuten myös sellaiset metapragmaattiset pronominit kuin minä ja sinä tai tämä ja tuo, jotka viittaavat meneillään olevaan puhetapahtumaan ja sen osallistujiin.

  Erikieliset vastineet

  metalinguisticenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Kielitiede:metakielinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:metakielinen.)