LeinoP1993

From Tieteen termipankki

Leino, Pentti 1993: Polysemia - kielen moniselitteisyys. Suomen kielen kognitiivista kielioppia 1. Kieli 7. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.