Kielitiede:patientti

  Tieteen termipankista

  patientti | kohde

  patientti
  kohde
  Määritelmä substantiivilausekkeen semanttinen (temaattinen) rooli, joka edustaa vaikutuksenalaista tai tilanmuutosta läpikäyvää oliota
  Selite Patientti voi olla esim. transitiivilauseessa objekti, intransitiivilauseessa subjekti: Pyykki kuivatettiin / kuivui narulla. Kokijan roolista patientti eroaa varsinkin siinä, ettei se rajoitu elollisiin olioihin. Transitiivilauseessa patientti on siis agentin toiminnan kohteena olijan rooli.
  Konseptuaalisessa semantiikassa termi Patientti toimii Aktori-funktion vastapoolin nimityksenä.
  Lisätiedot
  VISK2008 Patientiksi kutsutaan nominaalisen lausekkeen semanttista roolia, jota edustaa tilan tai sijainnin muutoksen läpikävijä tai se, johon muuten kohdistuu toiminnan vaikutus. Patientti edustuu tavallisesti objektina, esim. Mies poltti kirjeet, Piilotin suklaat, mutta usein myös subjektina, esim. Kirjeet paloivat poroksi. (» § 928.)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VilkunaM1989, LaitinenL1992, KFT1993, HäkkinenK2007, VISK2008, JackendoffR1987, JK2009

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Kielitiede:patientti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:patientti.)