Kielitiede:roolipiirre

  Tieteen termipankista

  roolipiirre

  roolipiirre
  Määritelmä ns. semanttisen roolin eli verbin argumentin merkitystehtävän tyypillinen piirre
  Selite Pajusen mukaan (1988) roolipiirteet ovat ensyklopedista tietoa eivätkä kuulu verbin leksikaaliseen merkitykseen. Roolien tärkeimmistä merkityspiirteistä on monia ehdotuksia: esim. agentiivisuuteen on luettu toiminallisuuden ja aloitteellisuuden lisäksi myös kontrollin, vastuun ja intentionaalisuuden piirteet. Patientin roolipiirteiksi on ehdotettu mm. vaikutuksen- ja muutoksenalaisuutta.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  PajunenA1988, LaitinenL1992, DowtyD1991

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.12.2023: Kielitiede:roolipiirre. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:roolipiirre.)