Kielitiede:metonymia

  Tieteen termipankista

  metonymia

  metonymia
  Määritelmä kielikuva tai kielellinen muutos, joka perustuu kahden käsitteen läheisyyteen tai kosketukseen, esimerkiksi osa-kokonaisuus- tai syy-seuraus-suhteeseen
  Selite Metonymian pohjana on ilmauksen indeksinen suhde kontekstiinsa. Esimerkiksi ilmaus tienata leipänsä eli 'elantonsa' perustuu metonymiaan, jossa osa (leipä) edustaa kokonaisuutta, samoin koko kaupunki ('kaupungin asukkaat') oli liikkeellä tai sana siivekkäät merkityksessä 'linnut'. Toisin kuin metafora, joka kytkee yhteen kahta eri käsitteistyksen alaa, metonymia koskee yhden käsitteistyksen alan sisäisiä suhteita.

  Erikieliset vastineet

  metonymyenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KFT1993, OnikkiT1992, Onikki-RantajääsköT2006

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Kielitiede:metonymia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:metonymia.)