Onikki-RantajääsköT2006

    Tieteen termipankista

    Onikki-Rantajääskö, Tiina 2006. Metonymy in locatives of state. - Helasvuo, Marja-Liisa & Lyle Campbell (eds.), Grammar form the Human Perspective: Case, Space and Person in Finnish. Benjamins: Amsterdam. Pp. 67-100.