Kielitiede:lausepainotus

  From Tieteen termipankki

  lausepainotus | lausumapaino | lausepaino

  lausepainotus
  lausumapaino (ehdotettu)
  lausepaino
  lausekorko (vanhentunut)
  Definition äänen voimakkuuden ja sävelkorkeuden nousun tuottama sanan tai tavun prominenssi eli erottuvuus lausuman muusta osasta
  Explanation Lausepainotus kuvaa varsinkin kahden sanan kontrastointiin tai rinnastamiseen liittyvää prosessia. Esimerkiksi seuraavassa dialogin kuvauksessa osapuoliin viittaavilla subjektilausekkeilla on kontrastiivinen lausepaino: Täällä on kylmä, sanoin minä. Niin täälläkin, vastasi äiti. Remaattinen, uutta tietoa osoittava paino on tunnusmerkittömämpi. Puheessa lausepainotus on prosodista ja perustuu osin samoihin foneettisin keinoihin kuin sanapaino. Kirjoitetussa tekstissä prominenssia osoitetaan varsinkin sanajärjestyksellä.
  Koivisto 2013 käyttää termiä lausumapaino, joka osoittaa, että kyse on nimenomaan puhutun kielen sanojen keskinäisistä painosuhteista. Ne eivät toisaalta rajoitu välttämättä yhden lauseen tai lausumankaan sisään vaan voivat toimia myös laajemmissa kontekstissa, esimerkiksi kahden vuoron toiminnallisessa kokonaisuudessa.
  Additional Information
  Itkonen (1972: 15) pitää lausepainollisina eli prominentteina sanoja, joiden ensitavu joko säilyttää lauseyhteydessä normaalin keskivahvan pääpainonsa tai vaihtaa sen sitäkin voimakkaammaksi eli vahvaksi pääpainoksi. Taka-alalle jäävien, lausepainottomien sanojen ensitavu taas voi menettää potentiaalisen pääpainonsa ja muuttua sivupainolliseksi tai tiettyjen rytmikuvioiden osana olevissa yksitavuissa painottomaksi.
  Myös VISK käyttää termiä lausepaino sanan tai tavun saamasta painosta lauseen kontekstissa. (Vrt. termeihin sanapaino; sivupaino). VISK2008: Lausepainotus on lausuman informaatiorakenteeseen liittyvä ominaisuus. Lausepainot, joita on eri tyyppejä, sijoittuvat lausumassa yleensä varsinkin uutta tietoa ilmaiseville sanoille, ja ne toteutuvat sävelkulun muutoksina, tavallisesti pääpainollisen tavun ja sitä seuraavan painottoman tavun kohdalla. Lausepaino voi sijoittua myös sellaiselle sanalle tai sananosalle, jota puhuja syystä tai toisesta – esim. kontrastoinnin vuoksi – korostaa. Esim. ilmauksessa Mä sanoin KaiJA [enkä Kaisa] korostuu prosodisesti sanan Kaija viimeinen tavu, joka on siis ilmauksen prominentein osa. Vrt. Sanapaino – sananmuodon rakenteellisena ominaisuutena – on kuitenkin sanan ensimmäisellä tavulla.

  Equivalents

  sentence accentenglanti
  sentence stressenglanti
  satsbetoningruotsi

  Related Concepts

  Sources

  ItkonenT1972, FPS2000, VISK2008, KoivistoV2013

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.9.2023: Kielitiede:lausepainotus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:lausepainotus.)