Kielitiede:kieli

  Tieteen termipankista

  kieli

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kieli
  Määritelmä


  1. ihmisyhteisön luonnollinen (verbaalinen) viestintäjärjestelmä, joka toteutuu esim. puhumalla, kirjoittamalla ja viittomalla 2. tietyn yhteisön, esimerkiksi kansakunnan tai kansakuntien ryhmän yhteinen ilmaisuväline, joka erottaa sen muista vastaavista (kuten suomi, kiina, saame, englanti jne.) ja määrittyy osin poliittisesti

  3. nonverbaali tai keinotekoisesti luotu symbolijärjestelmä, esim. mehiläisten kieli, matematiikan kieli tai ohjelmointikieli
  Selite


  (1) Ihmiskieltä säätelevät ns. luonnolliset normit. Se sisältää leksikon, kieliopin ja fonologian, ja mukaan luetaan myös nonverbaalit keinot, kuten painotus tai intonaatio. (2) Kansakuntien tai muiden ryhmien virallisia kieliä (kansalliskieliä, kirjakieliä) on yleensä standardisoitu keinotekoisin normein. Kieliksi kutsutaan usein myös tietyissä tilanteissa puhuttuja tai kirjoitettuja kielimuotoja kuten arkikieltä, kirjallisuuden kieltä, lakikieltä, tieteen kieltä jne. Keinotekoisia kieliä (3) kielitieteessä ei tutkita.

  Kielen ja murteen välinen ero ei ole aina itsestään selvä. Tavallisesti ajatellaan, että jos puhujat ymmärtävät toisiaan, kysymyksessä on kahden eri kielen sijaan saman kielen kaksi murretta. Ratkaisu voidaan tehdä myös kielenpuhujien oman arvion perusteella: kielimuodot ovat eri kieliä, jos niiden puhujat itse tuntevat puhuvansa eri kieliä. (HäkkinenK2007.)

  Erikieliset vastineet

  tšimbSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)
  languageenglanti (English)
  málfääri (føroyskt)
  kielâinarinsaame (anarâškielâ)
  言語japani (日本語)
  ǩiõllkoltansaame (nuõrttsääʹmǩiõll)
  йылмеmari (марий йылме)
  giellapohjoissaame (davvisámegiella)
  språkruotsi (svenska)
  nyelvunkari (magyar)
  языкvenäjä (русский)
  keelviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KFT1993, KarlssonF2004, HäkkinenK2007, ELL

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.6.2024: Kielitiede:kieli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:kieli.)