Kielitiede:kielioppi

  Tieteen termipankista

  kielioppi

  kielioppi
  Määritelmä kielen järjestelmä ja rakenne tai sen kuvaus
  Selite Kieliopin osa-alueita ovat morfologia, syntaksi ja fonologia sekä monien kuvausten mukaan semantiikkakin. Deskriptiivisen eli kuvailevan tieteellisen kieliopin lisäksi termiä käytetään myös kielenkäyttöä ohjailevista (normatiivisista) kieliopeista eli kielioppaista, joihin sisällytetään lisäksi oikeinkirjoitusohjeita. Fred Karlssonin (2022) mukaan sanalla kielioppi on neljä merkitystä: (1) kielen järjestelmä, (2) sen lingvistinen tai pedagoginen kuvaus, (3) kielioppikirja ja (4) kielenkäyttäjän mentaaliedustus kielensä järjestelmästä.
  Lisätiedot Termin varhaisia suomenkielisiä muotoja Elias Lönnrotilla (1847) olivat kielenoppi ja kielimä.

  Erikieliset vastineet

  grammarenglanti (English)
  grammatihkeeteläsaame (åarjelsaemien)
  kielâoppâinarinsaame (anarâškielâ)
  ǩiõllmättkoltansaame (nuõrttsääʹmǩiõll)
  giellaoahppaluulajansaame (julevsámegiella)
  grammatihkkaluulajansaame (julevsámegiella)
  giellaoahppapohjoissaame (davvisámegiella)
  grammatikruotsi (svenska)
  Grammatiksaksa (Deutsch)
  grammatikaviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HäkkinenK2007, KarlssonF2022, Lönnrot1847-48, VISK2008, VilkunaM1996

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Kielitiede:kielioppi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:kielioppi.)