Kielitiede:intentionaalisuus

  Tieteen termipankista

  intentionaalisuus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  intentionaalisuus
  Määritelmä
  1. kielellisen tai muun toiminnan suuntautuneisuus johonkin
  2. sen perustuminen puhujan tai toimijan enemmän tai vähemmän tietoiseen aikomukseen tai tarkoitukseen
  Selite Intentionaalisuuden piirre kuulunut tiettyjen grammaattisten ja joskus leksikaalistenkin merkitysten kuvaukseen. Sitä on käytetty esimerkiksi aikomusta, tarkoitusta tai toivomusta ilmaisevan modaliteetin nimityksenä. Se on myös luettu roolisemantiikassa ilmausten ns. agentiivisuuspiirteisiin ja verbisemantiikassa propositionaalisten asenteiden alaryhmään. Lisäksi sitä on käytetty puheaktipragmatiikan käsitteenä.
  Lisätiedot Varsinkin kielifilosofien intentionaalisuuden käsitteellä on ollut vaikutusta lingvistiseen pragmatiikkaan ja modaaliteettien tutkimukseen, Suomessa esim. keskustelun periaatteiden teorialla (H. P. Grice 1975) puhujan tarkoitusperien ja asenteiden kuvauksessa ja (J. Hintikan) mahdollisten maailmain semantiikalla modaali-ilmausten kuvauksessa.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HakulinenA&KarlssonF1995, PajunenA1988, LaitinenL1992, ItkonenE1996, PajunenA2001, KarlssonF2004, LarjavaaraMa2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Kielitiede:intentionaalisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:intentionaalisuus.)