Kielitiede:intentionaalisuus

  From Tieteen termipankki

  intentionaalisuus

  intentionaalisuus
  Definition
  1. kielellisen tai muun toiminnan suuntautuneisuus johonkin
  2. sen perustuminen puhujan tai toimijan enemmän tai vähemmän tietoiseen aikomukseen tai tarkoitukseen
  Explanation Intentionaalisuuden piirre kuulunut tiettyjen grammaattisten ja joskus leksikaalistenkin merkitysten kuvaukseen. Sitä on käytetty esimerkiksi aikomusta, tarkoitusta tai toivomusta ilmaisevan modaliteetin nimityksenä. Se on myös luettu roolisemantiikassa ilmausten ns. agentiivisuuspiirteisiin ja verbisemantiikassa propositionaalisten asenteiden alaryhmään. Lisäksi sitä on käytetty puheaktipragmatiikan käsitteenä.
  Additional Information Varsinkin kielifilosofien intentionaalisuuden käsitteellä on ollut vaikutusta lingvistiseen pragmatiikkaan ja modaaliteettien tutkimukseen, Suomessa esim. keskustelun periaatteiden teorialla (H. P. Grice 1975) puhujan tarkoitusperien ja asenteiden kuvauksessa ja (J. Hintikan) mahdollisten maailmain semantiikalla modaali-ilmausten kuvauksessa.

  Related Concepts

  Sources

  HakulinenA&KarlssonF1995, PajunenA1988, LaitinenL1992, ItkonenE1996, PajunenA2001, KarlssonF2004, LarjavaaraMa2007

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 31.5.2023: Kielitiede:intentionaalisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:intentionaalisuus.)