Kielitiede:modaalisuus

From Tieteen termipankki

modaalisuus | modaliteetti

modaalisuus
modaliteetti
Definition asiaintilan tulkinta mahdolliseksi tai luvalliseksi, todennäköiseksi tai toivottavaksi, välttämättömäksi tai pakolliseksi, epävarmaksi, epätodennäköiseksi tai ei-toivotuksi, mahdottomaksi tai kielletyksi
Explanation Modaaliset merkitykset asettuvat semanttiselle asteikolle, joka ulottuu mahdollisista välttämättömiin tai mahdottomiin asiaintiloihin asti. Useimmat modaali-ilmaukset ovat monitulkintaisia, koska asiaintilojen semanttiset suhteet todellisuuteen syntyvät puhujien päätelmistä, tahdonilmauksista ja havainnoista. Päätelmiä ja arvioita ilmaisee episteeminen modaalisuus, tahtoa ja toiveita deonttinen modaalisuus ja havaintoja dynaaminen modaalisuus. Modaali-ilmauksiin kuuluu modusten lisäksi mm. modaaliverbejä, modaalisia adverbeja, partikkeleita ja adjektiiveja.
Additional Information
VISK2008: Modaalisuus on laaja semanttinen alue, jossa on kyse asiaintilan todenmukaisuutta ja toteutumismahdollisuuksia koskevista arvioista. Modaalisilla kielenaineksilla puhuja ilmaisee, onko asiaintila hänen mielestään (epä)varma, välttämätön, (epä)todennäköinen, mahdollinen, mahdoton, pakollinen, luvallinen tai (epä)toivottava, ulkoisista tai sisäisistä edellytyksistä riippuvainen. Modaalisia kielenaineksia ovat modukset, modaaliverbit (esim. voida, täytyy), konstruktiot kuten on tehtävä, on tehtävissä sekä monet adjektiivit (mahdollinen, välttämätön), adverbit ja partikkelit (luultavasti, ehkä, varmasti). (» § 1551–.)

Equivalents

modaalibaSuomen romanikieli

Related Concepts

Sources

VISK2008, LyonsJ1977, KarlssonF2004, Allwood&al1980

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Kielitiede:modaalisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:modaalisuus.)