Kielitiede:propositionaalinen asenne

  Tieteen termipankista

  propositionaalinen asenne

  propositionaalinen asenne
  Määritelmä mentaaliverbin ilmaisema puhujan käsitys vaikutusalassaan olevan lauseen totuusarvosta
  Selite


  Esimerkkejä propositionaalisen asenteen verbeistä lausetäydennyksineen, jotka edustavat kaikki samaa propositiota:

  • Epäilen, että ulkona on pakkasta.
  • Tiedän, että ulkona on pakkasta.
  • Pelkään, että ulkona on pakkasta.
  • Arvelen, että ulkona on pakkasta.
  • Luullakseni ulkona on pakkasta.

  Lisätiedot
  VISK2008 Propositionaalinen asenne on termi, jolla on kuvattu sellaisten verbien merkitystä kuin arvella, epäillä, luulla, tahtoa, tietää ja uskoa. Tällaiset verbit saavat lausetäydennyksen ja ilmaisevat ihmisen tajunnantilaa tai episteemistä arviota, joka koskee lauseen sisällön paikkansapitävyyttä tai toteutumista. (§ 1561.)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LarjavaaraMa2007, VISK2008, HakulinenA&KarlssonF1995

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Kielitiede:propositionaalinen asenne. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:propositionaalinen asenne.)