Kielitiede:infiniittimuoto

  Tieteen termipankista

  infiniittinen muoto | infiniittimuoto | nominaalimuoto | verbin nominaalimuoto

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  infiniittinen muoto
  infiniittimuoto
  nominaalimuoto
  verbin nominaalimuoto
  Määritelmä verbin muoto, jolla on nomineille tyypillisiä ominaisuuksia
  Selite Infiniittiset verbimuodot jaetaan substantiivien kaltaisiin infinitiiveihin (kuten sanoa) ja adjektiivien kaltaisiin partisiippeihin (kuten sanottava). Ne eivät voi finiittimuotojen tavoin muodostaa nominin kanssa lausetta, vaan ne esiintyvät samoissa syntaktisissa tehtävissä kuin nominit. Infiniittimuodot voivat taipua sijoissa ja saada possessiivisuffiksin (esim. sanoakseni; sanottavien).
  Lisätiedot

  VISK2008 Infiniittimuodot (verbien infiniittiset muodot eli nominaalimuodot) käyttäytyvät osittain verbien ja osittain nominien tavoin. Verbivartalon jäljessä on infiniittimuodon tunnus ja sen jäljessä mahdollisia nominin taivutustunnuksia kuten sijapääte. Infiniittimuotoja ovat infinitiivit, ts. A-infinitiivi (meluta, laulaakseen), E-infinitiivi (laulaen, melutessa) ja MA-infinitiivi (laulamassa, meluamaan) sekä partisiipit, ts. VA-partisiippi (meluava, pestävä), NUT-partisiippi (laulanut), TU-partisiippi (laulettu) ja agenttipartisiippi (laulamani). Partisiipeilla on luku- ja sijataivutus; infinitiivit ovat vähemmän nominaalisia, sillä niillä ei ole lukutaivutusta ja sijataivutuskin on vajaa. Verbeille ominaisesti infiniittimuodot saavat vaihtelevasijaisen objektin, esim. kirjaa ~ kirjan lukenut tyttö. Niiltä kuitenkin puuttuvat finiittiverbin keskeiset tunnukset tempus, modus ja persoona. Jos muotoon voi sisältyä persoona, se ilmaistaan nominien tavoin possessiivisuffiksilla, esim. laulaessaan, vastattuani. Partisiippimuodoilla voi ilmaista suhteellista aikaa, esim. Uskoin hänen lähtevän (päättymättömyys) ~ lähteneen (aiemmuus). (» § 490–.)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HäkkinenK2007, KFT1993, KarlssonF2004, VISK2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Kielitiede:infiniittimuoto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:infiniittimuoto.)