Kielitiede:E-infinitiivi

  Tieteen termipankista

  E-infinitiivi | TE-infinitiivi | II infinitiivi

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  E-infinitiivi
  TE-infinitiivi
  II infinitiivi
  Määritelmä suomen kielen infiniittinen verbinmuoto, jonka tunnuksena on verbin tyypistä riippuen e tai de, le, ne tai re. Sen sijat ovat inessiivi ja instruktiivi.
  Selite

  Suomen kielen E-infinitiivi on verbinmuoto, jonka perinteinen nimitys fennistiikassa on II infinitiivi.

  E-infinitiivin inessiivin voi muodostaa sekä aktiivi- että passiivivartalosta, esim. laulaessa, laulettaessa; syödessäni, syötäessä; opiskellessamme, opiskeltaessa; noustessaan, noustaessa. Instruktiivilla on vain aktiivimuodot: laulaen, syöden, opiskellen, nousten.
  Lisätiedot Inessiivimuotoinen E-infinitiivilauseke esiintyy ajankohdan adverbiaalina toimivassa temporaalirakenteessa, esim. Luen aina syödessäni, instruktiivimuotoinen taas tavan adverbiaalina, esim. Hän hölkkäsi radiota kuunnellen.
  VISK2008 E-infinitiivi on nimitys infiniittiselle verbinmuodolle, jonka tunnuksena on verbin tyypistä riippuen e tai konsonantti ja e, ts. de, le, ne tai re. Sen sijat ovat inessiivi ja instruktiivi. E-infinitiivin inessiivin voi muodostaa sekä aktiivi- että passiivivartalosta, esim. laulaessa, laulettaessa; syödessäni, syötäessä; opiskellessamme, opiskeltaessa; noustessaan, noustaessa. Instruktiivilla on vain aktiivimuodot: laulaen, syöden, opiskellen, nousten. Inessiivimuotoinen E-infinitiivilauseke esiintyy ajankohdan adverbiaalina toimivassa temporaalirakenteessa, esim. Luen aina syödessäni, instruktiivimuotoinen taas tavan adverbiaalina, esim. Hän hölkkäsi radiota kuunnellen. (» § 495.) Perinteinen nimitys fennistiikassa on II infinitiivi. Kirjallisuudessa on käytössä myös nimitys TE-infinitiivi.

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Kielitiede:E-infinitiivi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:E-infinitiivi.)