Estetiikka:objektivismi

  Tieteen termipankista

  objektivismi

  objektivismi
  Määritelmä havaitsijasta riippumattomien tosiasioiden merkityksen korostamista
  Selite Yleisesti objektivismi korostaa intersubjektiivisia tosiasioita ja sitä että väitteitä pitää voida arvioida esittäjästä riippumatta. Etiikassa ja estetiikassa se on näkemys arvojen ja normien arvottajista riippumattomasta yleispätevyydestä. Objektivismia kuvaa myös tilanne, missä tiede tai tiedeyhteisö ei tiedosta periaatteellista yhteyttään käytäntöön.

  Erikieliset vastineet

  objectivismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008, YrjönsuuriM1996

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Estetiikka:objektivismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:objektivismi.)