BagginiJFoslP2013

    Tieteen termipankista

    Baggini, Julian & Fosl, Peter S., Ajattelun pikkujättiläinen. Niin & Näin, Tampere 2013.