Filosofia:dualismi

  Tieteen termipankista

  dualismi

  dualismi
  Määritelmä
  1. näkemys, joka kannattaa kaksijakoisuutta
  2. ontologia, jonka perustana on kaksi toisiinsa redusoitumatonta substanssia
  Selite Useimmiten dualismi koskee metafysiikkaa, jolloin kyse on dualistisesta ontologiasta, jossa on kaksi substanssia. Sen tunnetuin edustaja on René Descartes (1596-1650), jonka mukaan on olemassa toisaalta henkisiä substansseja ja toisaalta ulotteisia substansseja eli mieli ja aine edustavat kahta eri lajia substansseja.
  Dualismi voidaan ymmärtää myös yleisemmin, ei-ontologisena erotteluna. Esimerkkejä ovat Platonin (427-347 eaa) dualismi aistimaailman ja ideoiden maailman välillä sekä Kantin (1724-1804) dualistinen erottelu olioiden sinänsä (Dinge an sich) ja ilmiöiden (Dinge für uns) välillä.

  Erikieliset vastineet

  dualismenglanti (English)
  dualismoespanja (español)
  dualismoitalia (italiano)
  dualismruotsi (svenska)
  Dualismussaksa (Deutsch)
  dualismviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KorkmanYrjönsuuri1998, SaarinenE1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Filosofia:dualismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:dualismi.)