Filosofia:aksiooma

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

aksiooma

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
aksiooma
Definition tieteellisen teorian, tiedonalan tai formaalin järjestelmän peruslause, jota ei voi järjestelmän itsensä puitteissa perustella, johtaa tai todistaa
Explanation

Tieteellisen teorian tai käsitejärjestelmän muotoileminen aksiomaattisesti on ollut yksi länsimaisen filosofian ja tieteen tekemisen ihanteita. Tiedon tai tieteen esittäminen aksiomaattisen järjestelmän muodossa merkitsee että teoriasta eristetään riittävä, mutta mahdollisimman suppea määrä peruslauseita, aksioomia, joiden avulla voidaan johtaa deduktiivisesti kaikki muut teorian lauseet, sen teoreemat.
Aristotelisen tiedekäsityksen mukaan kunkin tieteen aksioomien pitää olla yleisiä ja välttämättömiä totuuksia sekä lisäksi itse itsensä perustelevia, "demonstroitumattomia" (indemonstrables). Teoreemat johdetaan deduktiivisesti aksioomista, ts. niiden samalla tavalla välttämätön totuus "demonstroidaan". Eukleideen geometria (n.300 eaa.) toimi 1800-luvun lopulle saakka esikuvana tällaisesta aksiomaattisesta järjestelmästä, esimerkiksi "lyhin matka minkä tahansa kahden pisteen välillä on suora viiva" on yksi sen aksioomista. Vaikka aksiomaattiset teoriat ovat tyypillisempiä matematiikan, logiikan ja fysiikan aloilla, erityisesti uuden ajan rationalistifilosofit, kuten Baruch Spinoza (1632-1677) yritti rakentaa metafyysisen järjestelmän muutaman aksiooman pohjalta. Yksi näistä aksioomista on "jos ei ole mitään määrättyä syytä, on mahdotonta, että vaikutus seuraisi" (myöhemmin samaa periaatetta käytti G. W. Leibniz (1646-1716). Empiristifilosofit John Locke (1632-1704) ja David Hume (1711-1776) kuitenkin kiistivät periaatteen - jälkimmäisen mukaan syyn ja vaikutuksen välillä ei ole mitään välttämätöntä suhdetta. Vaikka aurinko on noussut aamulla elämämme joka ikinen päivä, meillä ei ole perusteltua syytä uskoa siihen, että näin tapahtuu myös huomenna. Vaikka toisaalta aksioomilta vaadittiin pitkään epäilyksettömyyttä, useimmista ehdotuksista on käyty kriittistä keskustelua.

Kun 1800-luvun alussa yli 2000 vuotta lopullisena ja varmana pidetylle euklidiselle geometrialle löytyi epäeuklidisia vaihtoehtoja ja 1900-luvun alussa myös Newtonin fysiikka menetti statuksensa absoluuttisena totuutena, niin aksiomaattisten järjestelmien aksioomiltakaan ei ole aina enää edellytetty absoluuttista varmuutta ja välttämättömyyttä. Formaalisten tieteiden tutkimuksessa aksioomat otetaan nykyään usein neutraalimmin "annettuina" ilman että niiltä edellytetään rajoittamatonta pätevyyttä ja sovellettavuutta. Sen sijaan on tavallista vertaillaan erilaisten vaihtoehtoisten aksioomien vaikutuksia koko teorian tai systeemin ominaisuuksiin.
Additional Information kr. axioma; lat. postulatio

Equivalents

axiomenglanti
axiomaespanja
assiomaitalia
axiomeranska
axiomruotsi
Axiomsaksa
aksioomviro

Related Concepts

Sources

SalonenT2008, KorkmanYrjönsuuri1998, HW1971, BagginiJFoslP2013, vonWrightG1968

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 2.12.2021: Filosofia:aksiooma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:aksiooma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →

Property "Nimitys" (as page type) with input value "Nimitys:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.