Filosofia:demonstraatio

  Tieteen termipankista

  todistus | demonstraatio

  todistus
  demonstraatio
  Määritelmä logiikassa päätelmä, joka osoittaa sitovasti eli todistaa
  Selite Termiä demonstraatio on käytetty nimenomaan tieteellisen tiedon edellyttämän varmuuden tuottavista päättelyketjuista. Aristoteeliseen tieteenihanteeseen, joka oli vallalla 1600-luvulle saakka, kuului ajatus tieteellisen tiedon kertakaikkisuudesta ja lopullisuudesta. Kun tieto on kerran osoitettu eli demonstroitu tieteellisesti päteväksi, siihen voidaan ehdottomasti luottaa eikä se koskaan vanhene. Uuden ajan tieteenfilosofiset teoriat (erityisesti empirismi, mutta myös rationalismi) ovat luopuneet Aristoteelisesta demonstroitavuuden vaatimuksesta. Niinpä sanakin on teknisessä merkityksessään jäänyt lähinnä loogikkojen käyttöön.
  Lisätiedot lat. demonstro=osoittaa, viitata

  Erikieliset vastineet

  demonstrationenglanti (English)
  certificadoespanja (español)
  provaitalia (italiano)
  prestaçãoportugali (português)
  preuveranska (français)
  bevisningruotsi (svenska)
  Beweissaksa (Deutsch)
  tõestamineviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KorkmanYrjönsuuri1998

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Filosofia:demonstraatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:demonstraatio.)