Clean Energy Research:knowledge

  Tieteen termipankista

  knowledge

  knowledge
  Määritelmä Perusteltu, tosi uskomus. Ymmärretty ja sisäistetty informaatio.
  Määritelmä (en) Information that has been comprehended and incorporated into the knower's intellectual understanding of the subject.
  Selite

  Tieto syntyy, kun informaation vastaanottaja tulkitsee informaation ja hyväksyy tulkintansa, jolloin se yhdistyy osaksi hänen tietorakennettaan ja muuttaa sitä. Tieto on ymmärrystä, jota ihmisellä on itsestään ja maailmasta. Tieto voidaan myös määritellä osaksi yksilön kognitiivista järjestelmää, joka sisältää monenlaisia aineksia: esimerkiksi uskomuksia, asenteita, arvoja, mielipiteitä, asiatietoa, muistoja ja kokemuksia. Tieto voi olla opittua ja ymmärrettyä ulkoisesta tietolähteestä, tai se voi olla sisäisesti muodostettua. Tieto voi koskea asioiden tilaa, tai kykyä toimia ja tehdä haluttuja asioita. Arkitieto ei ole välttämättä vahvassa mielessä perusteltua ja totta. Tieto on pohjinmiltaan yhteisöllistä ja se syntyy yksilöiden välisessä dialogissa ja vuorovaikutuksessa.

  Tietäminen (knowing) on "toiminnallista tietoa" (knowledge in action). Esimerkiksi Blackler (1995) ehdottaa että tietoa (knowledge) tutkittaisiin toimintana (knowing), sen sijaan että sitä pidetään objektina jonka ihminen tai organisaatio omaa, ja jota voidaan varastoida ja siirtää.

  Katso myös Filosofia:tieto

  Erikieliset vastineet

  tietosuomi (suomi)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SuorsaA&HuotariML2014, Niiniluoto&Haaparanta2016, BucklandMK1991, BucklandM2012, Huotari&al2005, Knowingandactionalinfo2014, BlacklerF1995

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Clean Energy Research:knowledge. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:knowledge.)