Clean Energy Research:intellectual capital

  Tieteen termipankista

  intellectual capital

  intellectual capital
  Määritelmä organisaation voimavara
  Määritelmä (en) a resource of an organisation
  Selite

  Organisaatioteorian tietoperustaisen näkökulman mukainen käsitys tiedosta resurssina, joka vaikuttaa organisaation tulokseen. Ymmärretään usein kehittyvän inhimillisen pääoman sekä rakenteellisen pääoman ja suhde- tai asiakaspääoman keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tietopääomalle läheisiä käsitteitä ovat:

  Knowledge capital = tietopääoma
  Social capital = sosiaalinen pääoma
  Human capital = inhimillinen pääoma
  Structural capital = rakenteellinen pääoma
  Customer capital = asikaspääoma
  Relational capital = suhdepääoma

  Erikieliset vastineet

  aineeton pääomasuomi (suomi)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Huotari&Iivonen2005, StevensonJ2006, Stewart1997

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Clean Energy Research:intellectual capital. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:intellectual capital.)