Clean Energy Research:knowledge creation

  Tieteen termipankista

  knowledge creation

  knowledge creation
  Määritelmä Jatkuva vuorovaikutusprosessi, jossa vastaanotetaan uutta informaatiota, jota omaksutaan tiedoksi ja jonka tuloksena luodaan uutta tietoa.
  Määritelmä (en) Continuous, interactive process of acquiring new information and creating new knowledge.
  Selite Tiedon luominen on uuden tiedon synnyttämistä, jakamista ja soveltamista. Tiedon luominen voi tapahtua yksilötasolla tai olla osa organisaatioiden tiedonhallintaa. Monille organisaatioille uuden tiedon luominen on keskeinen kilpailutekijä. Tiedonluomiselle voidaan luoda suotuisat olosuhteet antamalla organisaation jäsenille tarpeeksi vapautta ottaa vastaan, omaksua ja soveltaa aiemmista tietokäytännöistä poikkeavaa tietoa, avoimuus ympäristön muutosten suhteen, sekä luomalla ilmapiirin jossa myös ei-eksplisiittinen ja ennakoimaton tieto voidaan tuoda esiin.

  Erikieliset vastineet

  tiedon luominensuomi (suomi)

  Käytetyt lähteet

  SuorsaA&HuotariML2014, HuotariML2010, Suorsa2015

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.5.2024: Clean Energy Research:knowledge creation. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:knowledge creation.)