Clean Energy Research:knowledge creation

From Tieteen termipankki

knowledge creation

knowledge creation
Definition Jatkuva vuorovaikutusprosessi, jossa vastaanotetaan uutta informaatiota, jota omaksutaan tiedoksi ja jonka tuloksena luodaan uutta tietoa.
Definition (en) Continuous, interactive process of acquiring new information and creating new knowledge.
Explanation Tiedon luominen on uuden tiedon synnyttämistä, jakamista ja soveltamista. Tiedon luominen voi tapahtua yksilötasolla tai olla osa organisaatioiden tiedonhallintaa. Monille organisaatioille uuden tiedon luominen on keskeinen kilpailutekijä. Tiedonluomiselle voidaan luoda suotuisat olosuhteet antamalla organisaation jäsenille tarpeeksi vapautta ottaa vastaan, omaksua ja soveltaa aiemmista tietokäytännöistä poikkeavaa tietoa, avoimuus ympäristön muutosten suhteen, sekä luomalla ilmapiirin jossa myös ei-eksplisiittinen ja ennakoimaton tieto voidaan tuoda esiin.

Equivalents

tiedon luominensuomi

Sources

SuorsaA&HuotariML2014, HuotariML2010, Suorsa2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.1.2023: Clean Energy Research:knowledge creation. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:knowledge creation.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →