Clean Energy Research:knowledge process

  Tieteen termipankista

  knowledge process

  knowledge process
  Määritelmä Sarja tietämiseen tähtääviä toimintoja.
  Määritelmä (en) Organisation, community or network level processes which use information as raw material.
  Selite Yhden tai useamman toimijan sekä resurssien muodostama tapahtumaketju, jonka tavoitteena on vaikuttaa tietämiseen. Toimija voi olla henkilö tai organisaatio. Resursseja voivat olla esimerkiksi toiset ihmiset tai organisaatiot, tiedotusvälineet, Internet tai kirjasto. Tietoon liittyviä organisaatio-, yhteisö- tai verkostotason prosesseja, joiden raaka-aineena on informaatio. Organisatorisia prosesseja, joissa informaatioprosessit kytkeytyvät asiantuntijatyöhön ja oppimiseen organisaatio- tai yhteisötasolla tai verkostoissa.

  Erikieliset vastineet

  tietoprosessisuomi (suomi)

  Käytetyt lähteet

  SuorsaA&HuotariML2014, Huotari&Iivonen2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Clean Energy Research:knowledge process. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:knowledge process.)