Huotari&al2005

    Tieteen termipankista

    Huotari, M-L, Hurme, P ja Valkonen T. (2005) Viestinnästä tietoon. Helsinki: WSOY.