Alustavia tarkistamattomia määritelmiä Kasvitiede

  Tieteen termipankista

  Palaa etusivulle

  Määritellyt sivut Kasvitiede 2056

  Tarkistetut sivut 992

  Tarkistamattomat sivut joilla määritelmä_fi

   Määritelmä
  aapasuoyhdistymätyyppi, jonka keskiosa on puutonta nevaa, reunoilla on myös rämeitä ja korpia
  absinttikoiruohosta ja muista yrteistä alkoholilla uutettu tiiviste, jota käytetään mm. alkoholijuomissa
  abskissihappokasvihormoni, joka edistää lehtien ja kukkien karisemista ja estää siementen itämistä sekä ilmarakojen aukeamista
  abskissiojonkin kasvinosan poisleikkaaminen
  absorptio
  1. aineen imeytyminen johonkin materiaaliin
  2. ravintoaineiden imeytyminen eläimen elimistöön tai ravinteiden imeytyminen kasvien soluihin tai soluelimiin
  adventiivinenelimestä, joka ilmaantuu epätavalliseen paikkaan
  aggregaattinen ydinsädeydinsäteet sijaitsevat tavanomaista tiheämmässä, jolloin tihentymä muistuttaa erehdyttävästi monirivistä ydinsädettä
  aikaisheteinenkaksineuvoinen kukka, jonka heteiden ponnet avautuvat ja siitepöly vapautuu ennen kuin emiön luotti on kypsynyt vastaanottamaan siitepölyä
  aikaisheteisyysks. aikaisheteinen
  aitolehtikasvulehtien ikäsarjan keskivaiheilla oleva lehti
  akklimatisaatiofysiologinen sopeutuminen ympäristötekijöiden muutoksiin
  aktinosyyttinen ilmarakokasvien ilmarakotyyppi
  alahuulihuulimaisen teriön alin terälehti
  alaskääntyväkasvin osista, jotka suuntautuvat alaspäin
  alaspäinenkärjestä, joka on alas suuntautunut
  alavoittoinenerilaispintainen rakenne, jossa alapinta kehittyy yläpintaa voimakkaammin
  alkeellinen1. alkuperäinen tai varhaisempaa alkuperää oleva 2. erilaistumaton tai erikoistumaton
  alkeisrihmasammalten elämänkierron haploidi vaihe
  alkeissolukärkikasvupisteissä olevia kasvusolukoiden soluja, jotka tuottavat jatkuvasti uutta solukkoa kasvin kasvaessa
  alkeisvarsikkosanikkaisten haploidi gametofyytti
  alkeisvarsimukulaalkeisvarteen syntyvä mukula
  alkiorakon emosolukoppisiemenisten kasvien sikiäimen siemenaiheessa oleva solu, josta alkiorakko syntyy
  amyloplastiväritön, tärkkelystä varastoiva valkohiukkanen
  andromonoeekkinenkasvi, jolla on sekä koiraskukkia että kaksineuvoisia kukkia samassa yksilössä
  anisosyyttinen ilmarakoilmarako, jonka huulisoluja ympäröi kolme erikokoista apusolua
  anisotomiakasvin tai sienen halkihaarautuminen,jossa syntyy kaksi keskenään lähes samanarvoista haaraa
  anomosyyttinen ilmarakoilmarako, jossa ei ole apusoluja
  apikaalinenkärjessä tai kärkiosassa sijaitseva
  apomiksikorkeampien kasvien lisääntyminen ilman hedelmöitystä
  arktinenpohjoisnapaa ympäröivä kasvillisuusvyöhyke, johon kuuluvat Amerikan ja Euraasian pohjoiset rannikkoalueet ja arktinen saaristo
  arpivanhan elimen jälki kasvin pinnassa
  asymmetriaks. epämukainen
  ataktosteeliYksisirkkaisten varsien steelityyppi, joka on eusteelin johdannainen. Jällen ja paksuuskasvun puuttumisen vuoksi haarautuvat johtojänteet voivat kulkea esteettä kuoressa ja ytimessä. Varsissa on paljon jänteitä, koska lehtiin menevät jänteet erkanevat paljon ennen niveliä. johtojänteet ovat tyypiltään umpinaisia ja tupellisia.
  atrikoblastiritsodermin solu, johon ei kehity juurikarvaa
  aukkorakenteessa oleva avoin kohta
  aukkolevyputkilon solun (putkilosolun) yksi- tai moniaukkoinen päätyseinä
  australialainen aluekasvimaantieteellinen suuralue, johon kuuluvat Australia ja Tasmania
  avopölytteinenkukka, joka avautuu mahdollistaen ristipölytyksen
  biotooppilajiyhteisön elinympäristötyyppi, jossa keskeiset abioottiset ja bioottiset ympäristötekijät ovat samanlaisia
  bisentrineneliö, jolla kaksi erillistä levinneisyysaluetta
  bonitointimetsämaan arviointi
  boreaalinenkasvillisuusvyöhyke, johon kuuluu arktisen vyöhykkeen eteläpuolella oleva yhtenäinen havumetsävyöhyke
  brakysklereidikasveissa tavattava kivisolujen eli sklereidien tyyppi
  C3-kasvitkasvit, joiden fotosynteesissä hiilen assimilaatio tapahtuu yksinomaan Calvinin kierrossa
  Casparyn vyökorkkiaineesta muodostunut paksunnos putkilokasvien juuren sisäketossa
  coronal scalelisäteriön liuskat
  corpusvarren kärkikasvupisteen sisin osa
  dalaponi2,2-diklooripropionihappo, alifaattisten yhdisteiden ryhmään kuuluva rikkakasvihävite, jota on käytetty juolavehnän ja järviruo'on torjuntaan; tappaa kaiken kasvillisuuden
  DCMU3-(3,4-dikloorifenyyli)-dimetyyliurea
  deemipieni, paikallinen ja eristäytynyt panmiktinen yksilöiden populaatio
  deemivalintalajinsisäinen, pienten populaatioiden välinen luonnonvalinnan muoto
  defoliaatiokasvin lehtien karistaminen kemikaalien (defolianttien) avulla, esim. hedelmänkorjuun helpottamiseksi puuvillaviljelmillä
  desmetryyniherbisidi; 4-isopropyyliamino-6-metyyliamino-2-metyylitio-1,3,5-triatsiini
  desmogeenikehittyvien lehtiaiheiden rakennus- ja ravintoaineiden saannista huolehtiva erilaistumaton johtojänneaihe kasvavan varren kärjessä
  diarkkinenkaksisirkkaisen kasvin juuren rakenne silloin, kun primaarinen puu muodostaa keskustasta vastakkaisille puolille suuntautuvan rakenteen
  difyleettinenkahdesta eri kantamuodosta evoluution kuluessa syntynyt eliö tai taksoni
  digitoniinikiteinen aine (C56HO29), glykosidi, jota saadaan sormustinkukan (Digitalis purpurea) siemenistä; on veteen liukenematon ja muodostaa tämän kanssa saippuamaisen suspension; käytetään mm. eräiden sterolien (esim. kolesteroli) määrittämiseen
  dijodibentsoehappohormonityyppinen rikkakasvihävite
  diklooriproppifenoksiyhdisteisiin kuuluva rikkakasvihävite
  dikogamiakaksineuvoisten kukkien heteiden ja emien kypsyminen eri aikaan
  dikolpaattinensellainen siitepölyhiukkanen, jossa on kaksi ituaukkoa
  dikvattibipyridyliumeihin kuuluva rikkakasvihävite
  dinosebidinitrofenoleihin kuuluva rikkakasvihävite
  diplonttikasvi, jolla on sukupolvenvuorottelu
  direktiivilajilaji, joka on mainittu Euroopan unionin luontodirektiivin liitteessä II, IV tai V tai lintudirektiivin liitteessä I
  discuskiekkomainen mesiäinen
  distaalinenlähtökohdasta kauempana oleva
  distyliaerilaisvartaloisuus, jossa emilehtien vartalot ovat kahta eri mittaa ja luotit sijaitsevat näin ollen kahdella eri korkeudella
  dolomiittipeltojen lannoitteena käytettävä mineraali, joka poistaa happamuutta ja lisää kalsiumia sekä magnesiumia
  dormiiniabskissihappo
  ehdollinen mutaatiotietyissä ympäristöolosuhteissa ilmenevä mutaatio
  ekosysteemimalliekosysteemin pienoismalli, jonka avulla tutkitaan ekosysteemin toimintaa
  eksiinisiitepölyhiukkasen seinän kestävä ulompi kerros
  eksokarppihedelmän seinän eli perikarpin uloin kerros
  ektomykorritsakanta- ja kotelosienten puiden kanssa muodostama sienijuurityyppi, jossa sienirakenteet eivät kasva kasvien soluseinien sisäpuolelle ja juuren pinnalle muodostuu näkyvä sienivaippa
  emikukkakärkinenkukinnosta, jossa emikukat sijaitsevat kukinnon kärkiosassa
  emikukkatyvinenkukinnosta, jossa emikukat sijaitsevat kukinnon tyvellä
  emiöperäperä, joka kohottaa emiön muiden kukan osien yläpuolelle
  endokarppihedelmän seinän eli perikarpin sisin kerros
  epiblemajuuren solukerroksista ulommaisin
  epifyyttinenkasvin pinnalla kasvava
  epigyniaks. epigyyninen
  epiteelisolupihkatiehyen tiehyttä reunustava, pihkaa erittävä tylppysolu
  epizookoriasiementen tai itiöiden kulkeutuminen eläimen ruumiin pinnalla uudelle kasvupaikalle
  epähedelmähedelmän kaltainen elin, joka ei synny yksin sikiäimestä vaan kukan muistakin osista
  epämuodostunutmuodoltaan epänormaaliksi kasvanut
  epätasaisen typäkkätypäkkä lehti, jonka kärki on kuin poikki purtu
  erikokoislehtisyysilmiö, jossa kasvilla on pysyvästi kahdenlaisia, keskenään erikokoisia lehtiä verson samassa kohdassa
  erilaisitiöinenitiökasvi, jolla on sekä iso- että pikkuitiöitä
  erilaisitiöisyysks. erilaisitiöinen
  erilaiskehäinenkukka, jonka kehälehdet ovat erilaistuneet terä- ja verholehdiksi
  erilaislehtinenks. erilaislehtisyys
  erilaispintainenkasvin elin, jossa on kaksi selvästi erottuvaa pintaa, ylä- ja alapinta
  erilaissekovartisuustilanne, jossa kasvilla on kahdentyyppisiä sekovarsia ja suvullinen lisääntyminen voi tapahtua vain eri tyyppien välillä
  erilaistuminenjoukko yksilönkehitykseen kuuluvia tapahtumia, jotka erottavat tytärsolut emosoluista
  erilaistumisvyöhykesolujen erilaistumisen ja solukoiden kehittymisen vyöhyke juuressa
  erilaisvartaloinenkasvitaksonista, jolla on emilehtien vartaloiden pituuden suhteen kahden- tai kolmenlaisia kukkia
  erilaisvartaloisuuskasvitaksonin ominaisuus, jossa kasvilla esiintyy kaksi tai kolme perinnöllistä tyyppiä, joiden emiön vartalot ovat eripituiset ja näin emiön luotti ja heteiden ponnet ovat eri korkeudella
  erilehtinenkukka, jonka kukkalehdet kasvavat toisistaan erillään
  erillinenterälehti, verholehti, hede tai emi, joka ei ole yhdistynyt muiden elinten kanssa
  erilliseminenkukka tai emiö, jonka emilehdet ovat erillä toisistaan
  erillisemisyysks. erilliseminen
  erillislehtinenteriö, verhiö tai emiö, jonka lehdet ovat erillisiä
  erillisverhiöinenkukka, jonka verholehdet kasvavat erillä toisistaan
  eritenystymonisoluinen eritysrakenne kasvin pinnassa tai pinnan alla
  eriteräinenkukka, jonka terälehdet ovat erillisiä, eivät yhteenkasvaneita
  esipaljassiemenisetryhmä fossiilisia, itiöiden avulla lisääntyneitä puita, joita pidetään paljassiemenisten kasvien esimuotoina
  eusteeliYtimellinen varsien steelityyppi, jossa esijällestä syntyvät primääriset kuljetussolukot ovat erillisinä johtojänteinä. Sekundäärivaiheessa jälsi yhdistää jänteet sylinteriksi. Harvinaisessa Tilia-tyypin paksuuskasvussa esijälsi on rengasmainen ja erillisiä johtojänteitä ei esiinny.
  formaatiotiettyjen kasvumuotojen vallitsema näennäisen yhtenäinen kasvillisuusalue, ylittää tyypillisesti ilmasto- ja maaperäalueiden rajoja
  fotoautotrofiyhteyttävä eliö (fototrofi), jonka hiilenlähde on epäorgaaninen
  fotoheterotrofiyhteyttävä eliö (fototrofi), jonka hiilenlähde on orgaaninen
  fotosynteesikasveissa ja muissa omavaraisissa eliöissä tapahtuva hiilen assimilaatio, jossa hiilidioksidista ja vedestä tuotetaan auringonvalon avulla sokerituotteita ja happea
  fototrooppinenks. fototropismi
  frondsuuri, liuskoihin jakautunut lehti
  fysionomiaorganologiaan perustuva luokittelu
  fytotoksinenkasveille taudin aiheuttava tai kasvua rajoittava
  genotyyppiyksilön perintötekijöiden muodostama kokonaisuus
  geotrooppinensellainen kasvinosa, jonka kasvu riippuu painovoimasta
  gynodieekkinenkasvi, jolla on sekä emikukkia että kaksineuvoisia kukkia, mutta eri yksilöissä
  gynomonoikkinenkasvi, jolla on emikukkia ja kaksineuvoisia kukkia samassa yksilössä
  haarahankasilmusta kasvava varren osa
  haarajatkoinenhankahaarainen varsi, jonka kasvu jatkuu hankasilmusta
  haarajatkoinen haarautuminenkasvin haarautumistapa, jossa pääranka ajoittain vaihtuu
  haararankahaaran osa, johon lehdet kiinnittyvät
  haarautuminenhaarojen muodostuminen kasvin versoon
  haavapihkatiehytvioittuneeseen solukkoon muodostunut pihkatiehyt
  habitaattielinympäristö, paikka, jossa eliö elää ja jonka se vaatii elinpiirikseen.
  hadaalivyöhykevaltameren syvin vyöhyke, johon kuuluvat yli 6000 metrin syvänteet
  haihtuminenveden muuttuminen höyryksi, joka kasveissa tapahtuu tyypillisesti ilmarakojen kautta
  hajaputkiloinenvuosiluston putkilot ovat läpimitaltaan jokseenkin samankokoisia ja tasaisesti jakautuneita
  halkeilevakarkea ja epätasainen
  halkihaarainenvarsi, jonka kasvupiste jakautuu kahtia ja kummastakin osasta muodostuu haara
  halkihaarautuminenkasvien haarautumistapa, jossa syntyy kaksi keskenään lähes tai täysin samanarvoista haaraa
  halkoinenlehtilapa, joka on jakautunut matalien lovien jakamiin liuskoihin
  hammasluomainenemilehtien saumoista hammasmaisesti avautuva kota
  hammaspaksunnoshammasmainen sekundaariseinän paksunnos ydinsäteen putkisolun sisäseinässä
  hankahaarainenhankasilmuista haaroittuva varsi
  hankakarvakaksihaarainen karva
  hankasipulisipulin hankasilmusta muodostunut uusi sipuli
  haplosteelikasvien johtosolukoiden järjestymistyyppi, jossa johtosolukkopatsas on liereä
  hapsihaivensiemenen tai hedelmän lenninlaitteen ohut, pitkä, haaraton karva
  hapsihaiveninenkasvin pinnasta, joka on hapsihaiventen peittämä
  hapsikarvaohut, pitkä, haaraton karva
  hapsikarvainenhapsikarvojen peittämä
  hapsiliuskainenlehti, jonka liuskat ovat hiusmaisen ohuet
  harittavaepäsuorasti ulospäin suuntautuva
  harittavahaarainenepäsäännöllisesti moniin suuntiin kasvava
  harjujääkauden aiheuttama kerrostuma, joka on syntynyt sulavan jäätikön sisällä virranneen joen pohjaan
  harmaakarvainenharmaiden karvojen peittämä
  harsusellainen kukinto, jossa kukat sijaitsevat kaukana toisistaan
  harsuuntuminenpuiden lehti- tai neulasmassan häviäminen
  harvennushakkuumetsän kasvatuksen menetelmä, jossa puustoa harventamalla parannetaan jäljelle jäävien puiden kasvua
  havupuutpaljassiemenisten Coniferae-luokan lahko
  headkukinto, jossa varrettomat kukat sijaitsevat tiheässä rykelmässä
  hedekasvikaksikotisen kasvin hedekukallinen yksilö
  hedelmistöselvärajainen, yleensä tiivis hedelmäryhmä
  hedelmyslohkohedelmän yksisiemeninen osa
  hedelmäkehtohedelmää suojaava kova, kuppimainen rakenne, joka on muodostunut yhdistyneistä suojussuomuista
  hedelmän seinäsikiäimen seinästä hedelmälle kehittynyt, tavallisesti kolmikerroksinen seinä
  hedelmäperävarren osa, jonka kärjessä on hedelmä
  hedelmäryhmälukuisista yksittäisistä hedelmistä koostuva rakenne
  hedelmäsuojushedelmää suojaava, kukan yhdiskasvuisista esi- ja tukilehdistä syntynyt rakenne
  hedelmäverhiökehä- tai esilehdistä muodostunut hedelmää ympäröivä suojus
  hedelmöitysvastakkaista sukupuolta olevien sukusolujen ja niiden tumien yhtyminen
  heikosti kehäputkiloinenainakin vuosiluston uloimmat putkilot ovat läpimitaltaan muita putkiloita pienempiä ja tiheämmässä
  hemiboreaalinenboreaalisen ja nemoraalisen vyöhykkeen väliin jäävä kasvillisuusvyöhyke
  herkogamiaponsien ja luottien toisistaan kaukainen sijainti kukassa
  heterogeeninen ydinsädelehtipuiden ydinsädetyyppi, jossa on vaakasolujen ohella pystysoluja tai neliömäisiä soluja
  heterosellulaarinen ydinsädehavupuiden ydinsädetyyppi, jossa on sekä tylppy- että putkisoluja
  hetiökukan hede tai useampien heteiden muodostama kokonaisuus
  hetiöperäperä, joka kohottaa hetiön muiden kukan osien yläpuolelle
  hienohampainenhammaslaitainen lehti, jonka pykälät ovat pienet
  hienokarvainenhentojen, lyhyiden karvojen peittämä
  hienokurttuinenkevyesti ryppyinen
  himmeäläpikuultamaton
  hiukkanenpieni osanen
  hohkainen ydinsienimäinen kudos varren tai juuren keskellä
  holarktinen aluekasvimaantieteellinen valta-alue, joka käsittää suurimman osan pohjoisesta pallonpuoliskosta eli Euroopan, Pohjois-Afrikan, Aasian keski- ja pohjoisosat sekä Pohjois-Amerikan
  homogeeninen ydinsädelehtipuiden ydinsädetyyppi, jossa on vain yhdenmuotoisia tylppysoluja, vaakasoluja
  homosellulaarinen ydinsädehavupuiden ydinsädetyyppi, jossa on vain tylppysoluja
  huiskilopitkälapakkoinen, terttumainen kukinto, jonka alimmista nivelistä lähtevät kukkaperät ovat pitkiä ja ylimmistä lähtevät lyhyitä
  huokonenohut kohta soluseinässä
  huppumainenhupun tai kypärän muotoinen
  huuli
  1. huulimaisen teriön tai verhiön erillinen ylä- tai alaosa
  2. kämmekkäkasvien kukkien huulimainen rakenne, joka muodostuu muuntuneesta kolmannesta kehälehdestä
  huulikukkainenks. huulikukkaiskasvit
  huulimainenteriö, jonka liuskat muodostavat ylä- ja alahuulen
  hypantiomaljakehäisen kukan kuppimainen, kukkapohjuksesta ja tyveltä yhdistyneistä kehälehdistä muodostunut rakenne
  hypodermipäällysketon alla oleva solukerros maanpäällisissä versonosissa
  hypogyniaks. sikiäisalainen
  hyötäminenviljeltyjen kasvien kukkimisen tai silmujen puhkeamisen tarkoituksellinen nopeuttaminen
  höyhenmäinenhento ja ohut
  idioblastikasvisolu, joka poikkeaa huomattavasti muotonsa, sisältönsä tai kokonsa puolesta viereisistä saman solukon soluista
  ikkunahuokonenhavupuiden ristikentän huokostyyppi, jossa huokosrengas on hyvin kapea muistuttaen yksinkertaista huokosta, huokosaukko hyvin kookas
  ilmajuurijuuri, joka on muodostunut kasvin maanpäällisistä osista
  ilmalehtivesikasvin vedenpinnan yläpuolelle yltävä lehti
  ilmarakkoilman täyttämä rakkula
  ilmarakoyhteyttämiseen ja hengittämiseen tarvittava pieni aukko putkilokasvien vihreissä osissa tai aitosammalten itiöpesäkkeen tyviosan päällysketossa
  ilmarakojuovarunsaiden, jonoissa sijaitsevien ilmarakojen vaaleana tai sinertävänä erottuva juovamainen muodostelma, tavallisesti lehden alapinnalla
  ilmaraollinenrakenteesta, jossa on ilmarako
  ilmaruusukeruusuke, joka sijaitsee kasvin latvassa
  ilmavarsikasvin maanpäällinen varsi
  ilmaversoverson maan- tai vedenpinnan yläpuolinen osa
  imujuuriloiskasvin isäntäänsä kasvattama elin, jolla loinen ottaa vettä ja ravinteita
  interfoliaarinen korvakekahden vastakkaisen toisiinsa liittyneiden korvakkeiden muodostama lehtimäinen rakenne
  intiinisiitepölyhiukkasen seinän sisempi, pehmeä kerros
  irtoamissolukkokasvukauden päätyttyä lehtensä pudottavien kasvien lehtikantaan sekä kukkien ja hedelmien kiinnittymiskohtiin kehittyvä solukerros
  isoitiöerilaisitiöisten kasvien suurempi itiötyyppi, josta kehittyy naarasgametofyytti
  isoitiöpesäkeerilaisitiöisten kasvien rakenne, jossa muodostuu isoitiöitä
  isoitiöpesäkelehtirakenne, jonka yhteydessä isoitiöpesäkkeet sijaitsevat
  isomorfinenulkonäöltään samankaltainen mutta alkuperältään erisyntyinen
  isotomiakasvin tai sienen halkihaarautuminen jossa syntyy kaksi keskenään täysin samanarvoista haaraa
  istukkatyyppiistukan sijoittuminen sikiäimessä
  itiömikroskooppisen pieni, lisääntymiseen tai leviämiseen erikoistunut solu tai soluryhmä
  itiökasviitiöiden avulla lisääntyvä kasvi
  itiölehtilehti, jossa on yksi tai useampi itiöpesäke
  itiöpesäkeitiökasvien ja sienten pieni lisääntymiselin, jonka sisällä itiöt kehittyvät
  itiöpesäkeperävarsimainen rakenne, johon itiöpesäkkeet kiinnittyvät
  itiöpesäkeryhmärajattu joukko itiöpesäkkeitä
  itiötähkätähkämäinen elin, jossa on lukuisia pieniä, lähekkäisiä itiölehtiä
  itsehedelmöityssamasta yksilöstä peräisin olevien naaras- ja koirassukusolujen yhtyminen
  itsepölytyskasviyksilön tai sen kasvullisen jälkeläisen oman siitepölyn suorittama pölytys
  itsoplaanikasvin juuren pintakerros
  ituversokasvin tai sen versonosan ensimmäinen kehitysvaihe
  ituaukkosiitepölyhiukkasen seinämän eksiinissä oleva ohuempi kohta, josta siiteputki kasvaa ulos hiukkasen itäessä
  itujyvänensammalten, levien ja sanikkaisten kasvullinen leviäin
  iturihmasammalten lehtihankoihin kehittyvä leviäin
  itusilmuinenkasvi, joka tuottaa itusilmuja
  itutuppiheinäkasvien ensimmäisen maanpinnalle kasvavan lehden ympärillä oleva rakenne
  ituversosammalen lehtihankaan kehittyvä hedetön tai pienilehtinen leviäin
  jakoinenlehtilapa, joka on jakautunut syvien lovien jakamiin liuskoihin
  jalkamainensormiliuskainen lehtilapa, jossa sivummaiset liuskat ovat edelleen jakautuneet kahtia
  jalot lehtipuutpuuvartisia lajeja, jotka vaativat emäksistä tai muuten runsasravinteista kasvualustaa
  jauheinenjauhomaisen aineen peittämä
  jonosilmuhankasilmu, joita kehittyy lehtihankaan useita jonoon varren pituussuunnassa
  jouhimainenhyvin ohuista ja pitkistä lehdistä
  joustinmaksasammalten ja kortteiden itiöpesäkkeissä olevia kierteisiä soluja, jotka kuivuessaan suoristuvat ja sinkoavat itiöt pesäkkeestä
  joutohedehede, joka ei muodosta siitepölyä
  jugum
  1. harjanne tai vako kasvien tai eläinten rakenteessa
  2. eräiden perhosten etusiiven takareunan liuska, joka yhdistää etu- ja takasiiven toisiinsa
  juurakkomaanalainen, monivuotinen varsi, jonka nivelvälit ovat lyhyet ja joka sisältää vararavintoa
  juurakollinenkasvista, jolla on juurakko
  juurehtivavarsi, jonka nivelistä kasvaa juuria
  juurenhuntusolukko, joka ympäröi juuren kärkeä suojaten kasvusolukkoa juuren kasvaessa maahan
  juurenniskapääjuuren ylimpänä sijaitseva, varteen rajoittuva osa
  juuriputkilokasveille luonteenomainen lehdetön, yleensä maansisäinen peruselin
  juurihaaraemojuuren lieriöketosta alkunsa saava sivujuuri
  juurikarvakasvin ritsodermissa oleva yksisoluinen karvamainen rakenne
  juurikarvavyöhykejuuren kärkeä lähellä oleva pituussuuntainen vyöhyke, jossa on tyypillisesti paljon juurikarvoja
  juurimukulajuureen syntyvä mukula
  juuripaineversokasvien juuristoihin muodostuva paine, joka auttaa kasvia siirtämään vettä juuresta varteen
  juuripurjeeräiden trooppisten kasvien ilmajuurten monikerroksinen kuollut päällysketto
  juurisilmukaksisirkkaisten kasvien juureen kehittyvä silmu
  juuristokasvin juurten muodostama kokonaisuus
  juurivesajuurisilmusta kasvava verso
  juurtumahapsikarvamainen rakenne, joka kiinnittää kasvin tai jäkälän alustaansa
  jyväheinäkasvien hedelmä, jossa siemenkuori ja hedelmän seinä ovat kasvettuneet yhteen
  jyväksekäspintarakenteesta, jossa on pieniä nokareita
  jälkielinelin, joka kehittyy kasvilla epänormaaliin paikkaan myöhäsyntyisesti
  jälkijuuripoikkeukselliseen paikkaan myöhäsyntyisesti kehittynyt juuri
  jälkisilmusilmu, joka ei synny verson kärkeen eikä lehtihankaan
  jännejälsivarren jällen johtojänteen alueelle syntyvä osa
  jännevälijälsikahden johtojänteen väliin syntyvä osa kasvin jällessä
  jäykkäkankea, ei taipuisa
  jääpolteyöpakkasista johtuvan pintaroudan aiheuttama kuivuus, joka tuhoaa juuri kasvunsa aloittaneita kasveja keväisin
  kaarikarvakaareva, yleensä lyhyt ja pinnanmyötäinen hapsikarva
  kaarnapääosin kuolleista korkkisoluista muodostuva kuori, joka suojaa puuvartisen kasvin vartta
  kaksihaaraviuhkoviuhkomainen kukinto, jonka kaksi sivuhaaraa ovat jakautuneet edelleen kahteen haaraan, joiden päässä on kukka
  kaksikotineneliö, jonka koiras- ja naarassukusolupesäkkeet ovat eri yksilöissä
  kaksikuntainenkukka, jonka heteiden palhot ovat liittyneet yhteen kahdeksi kimpuksi, mutta ponnet ovat erillään
  kaksikylkinensellainen kasvin elin, jolla on kaksi symmetriatasoa
  kaksilehdykkäinenkerrannaislehti, jossa on on vain yksi lehtipari
  kaksiliuskainenlehtilapa, joka on jakautunut kahteen samansuuruiseen liuskaan
  kaksilokeroinenemiö, jossa on kaksi erillistä lokeroa
  kaksimuotoisuusks. kaksimuotoinen
  kaksiosainenlehtilapa, joka on jakautunut kahteen liuskaan
  kaksipihainen huokosparirengashuokosten muodostama huokospari
  kaksipuoliskoinentyypillinen heteen ponsi, jossa on kaksi puoliskoa ja täten neljä pölylokeroa
  kaksirivinenlehdet tai muut elimet, jotka ovat sijoittuneet varteen vastapäisiin riveihin
  kaksisirkkainenkasviyksilö, joka kuuluu kaksisirkkaisten (Magnoliopsida) luokkaan
  kaksisirkkaisetkoppisiemenisten luokka, johon kuuluvien kasvien alkiossa on kaksi sirkkalehteä
  kaksoishedelmöityskoppisiemenisten kasvien hedelmöittymistapahtuma
  kaksoiskuperakupera molemmin puolin
  kaljukarvaton, piikitön, suomuton pinta
  kaljuuntuvapinnasta, joka on ajan myötä tulossa paljaaksi
  kalkkivaikutusmaaperän kalsiumin aikaansaama vaikutus kasvillisuuteen ja kasvistoon
  kalluskasvien aktiiviesti jakautuva, erilaistumaton solukko, jota syntyy mm. haavoittumiskohtiin
  kallussolukkoerikoissolukko, jota muodostuu vauriokohtaan
  kalyptrasammalen itiöpesäkettä suojaava huntumainen rakenne
  kampamainenelin, jossa olevat liuskat ovat järjestyneet kuin piikit kammassa
  kannuskehälehden kapea, suppilomainen lisäke, joka usein toimii mesivarastona
  kansikodan päässä oleva luukku
  kansikotakansiluomainen kota
  kansiluomainenkota, jonka kärkiosa avautuu kuin kansi
  kantayhden kasvin jälkeläiset riippumatta pölytystavasta
  kapealiuskainenlehtilapa, joka on jakautunut kapeisiin liuskoihin
  kapean vastapuikeakapea, pyöreäkärkinen, kärjestä leveimmillään ja tyveä kohti vähitellen kapeneva lehtilapa
  kapeanpuikeakapea, pyöreätyvinen, tyveltä leveimmillään ja kärkeä kohti vähitellen kapeneva lehtilapa
  kapeansoikealehtilapa, jonka levein kohta on keskellä ja joka on kolme kertaa niin pitkä kuin leveä
  kapeansuikealehtilapa, jonka levein kohta on keskilehden ja tyven välissä ja joka on kuusi kertaa niin pitkä kuin leveä
  kapeaväliseinäinenhedelmästä, jolla on kapea väliseinä
  karhearosoinen, järsityn näköinen
  karheahkomelko karhea
  karheanystyinenkarheiden, syylämäisten ulkonemien peittämä
  karpofori
  1. sarjakukkaiskasvien erillinen perä, joka muodostuu lohkohedelmän hedelmyksen kannattimeksi
  2. kohokkikasvien Silenoideae-alaheimolla kukkapohjuksesta ensin emilehdet ja sitten kodan kohottava perä
  karvakasvin päällysketosta kasvava taipuisa tai piikkimäinen rakenne
  karvainenkarvojen peittämä
  karvoituskasvin pinnassa oleva karvapeitto tai muu päällysketon lisäke
  kasvainrankavuosikasvaimen varsi, jossa lehdet ovat kiinni
  kasvieliö, jolle on luonteenomaista paikallaan pysyminen, hermoston puuttuminen ja soluja ympäröivä selluloosaseinä
  kasvikuntaeliökuntaan kuuluva kunta, jonka muodostavat kasvit
  kasvilajikasviyksilöistä tai -populaatioista muodostuva laji
  kasvillisuustietyn alueen kasviyhdyskuntien muodostama kokonaisuus
  kasvillisuusanalyysikasvipeitteen rakenteen tutkimus
  kasvillisuuskarttatietyn alueen kasvillisuutta kuvaava kartta
  kasvillisuusseuraantokasvillisuuden muuttuminen asteittain tietyllä paikalla tietyn ajan kuluessa
  kasvimorfologiakasvien muoto- ja rakennesuhteita ja niissä ilmeneviä säännönmukaisuuksia tutkiva tieteenala
  kasvinsuojelutoiminta, jossa pyritään vähentämään viljelykasvien sadon pienenemistä tai sen laadun huononemista
  kasviotietyn alueen kasviston järjestelmällinen kirjallinen esittely
  kasviplanktonpienikokoisten levät muodostama plankton, joka käsittää bakteerit, syanobakteerit ja mikroskooppiset levät
  kasvisiimaeliötsiimaeliöitä, joiden soluissa on usein viherhiukkasia
  kasvistotietyllä alueella tai tiettynä aikana kasvavien kasvilajien joukko
  kasvullinen lisääminenks. kasvullinen lisääntyminen
  kasvullinen lisääntyminenkasvien suvuton lisääntyminen erilaisten leviäimien avulla
  kasvumuotokasvin ulkoasutyyppi
  kasvupaikkahomogeeninen elinympäristö, jonka voi määritellä abioottisten ympäristötekijöiden kuten maaperän muodon, kallioperän, maalajin, pH:n, hydrologian, eksposition ym. perusteella
  kaulifloriakukkien tai kukintojen muodostuminen kasvin puutuneeseen runkoon
  kehittynyt1. alkuperäisestä muuttunut tai myöhempää alkuperää oleva 2. erilaistunut tai erikoistunut
  kehräkukkamykerön keskiosassa sijaitseva kukka, joka on yleensä torvimainen
  kehtomykeröä ympäröivien ylälehtien eli kehtosuomujen muodostama kokonaisuus
  kehäliuskayhdiskehäisen kukan lehti, joka ei ole erilaistunut selvästi terä- tai verholehdeksi
  kehänpäällinensikiäin, joka sijaitsee kehälehtien ja heteiden yläpuolella
  kehäputkiloinenvuosiluston kevätpuun putkilot ovat läpimitaltaan huomattavasti kookkaampia ja sijaitsevat tiheämmässä kuin kesäpuun putkilot
  kehäsukanensukaseksi muuttunut kehälehti
  keihäsmäinenkolmiliuskainen, keihäänmuotoinen lehtilapa, jonka kaksi tyviliuskaa ovat päätöliuskaa pienempiä
  keihästyvinenlehtilapa, jonka tyvessä on kaksi terävähköä sivulle suuntautuvaa liuskaa
  kelluslehtivesikasvin lehti, jonka lapa kelluu veden pinnalla
  kelluslehtinenvesikasvi, jonka lehdistä ainakin osa kelluu veden pinnalla
  keltalevätkasvikunnan kaari
  kerrannainenrakenne, joka muodostuu useasta samanlaisesta osasta
  kerrannaishuiskilohuiskilo, jonka jokainen kukkaperä haarautuu uudeksi huiskiloksi
  kerrannaislehtilehti, jonka lapa on jakautunut lehdyköiksi
  kerrannaisterttukerrannaiskukinto, jonka terttumainen kokonaisuus muodostuu terttumaisesta päätekukinnosta ja sen alapuolella olevista terttumaisista osakukinnoista
  kerrannaistähkätähkä, jonka lapakossa on perättömiä tai lyhytperäisiä pikkutähkiä
  kerrottukukkainenkukasta, jossa on vähintään kaksinkertainen määrä terälehtiä kuin normaalisti
  keski-istukkakeskellä sikiäintä sijaitseva istukka
  keskiliittoinensellainen elin, joka on joko kiinnittynyt toiseen keskiosastaan tai kiinnittynyt toisen elimen keskiosaan
  keskipitkävartaloinenerilaisvartaloinen kukka tai kukkiva kasvi, jolla on pitkiä ja lyhyitä heteitä ja emiön vartalo pituudeltaan keskipitkä
  keskisuonilehtilavan keskellä tyvestä kärkeen kulkeva vahva suoni
  keskuslieriöjuuren keskuksen lieriömäinen rakenne, jonka sisällä on johtosolukko
  keskustumaalkiorakon keskussolun diploidinen tuma
  keuhkosammaletmaksasammalten luokan lahko
  kiehkurasamassa nivelessä sijaitsevien haarojen, kasvulehtien tai kukkalehtien muodostama kokonaisuus
  kiehkurainenlehtiasento, jossa varren kussakin nivelessä on vähintään kaksi lehteä
  kielekelehtilavan ja -tupen yhtymäkohdassa oleva pieni, usein läpikuultavan ohut lisäke
  kielekekorvakeeräiden vitakasvien varren ja lehtikannan yhtymäkohdassa oleva kalvomainen lisäke
  kielikukkainenjolla on kukinnossaan kielikukkia
  kielimäinenyhdislehtinen, tyveltä torvimainen teriö, jonka laide on vastakohtainen, litteä, sivulle kaartuva
  kiemurayksihaarainen viuhko, jossa sivuhaarat kehittyvät aina samaan suuntaan
  kierrepaksunnosputkisolun ja putkilon solun sisäseinässä oleva sekundaariseinän paksunnos
  kierreviuhkoviuhko, jossa haarautuminen jatkuu vain oikean tai vain vasemmanpuoleisesta hangasta
  kierteinen (lehtiasento)lehtiasento, jossa varren kussakin nivelessä on yksi lehti
  kiertyen köynnöstäjäkasvista, joka köynnöstää kiertymällä jonkin ympärille
  kiilamainenkolmion muotoinen lehtilapa
  kiilatyvinentyveltä kiilamainen lehtilapa
  kiinnikasvanutkasvin osat, jotka ovat yhdistyneet jo syntyhetkellä ja kehittyneet yhteen liittyneinä
  kiinnittymislisäkesiitepölymyhkyn kannatin
  kiinnityselinjoidenkin sienten ja sekovartisten kasvien elin, joka sitoo kasvit alustaansa
  kiinnityslevykärhen päässä oleva imukuppimainen rakenne, jolla kasvi kiinnittyy alustaansa
  kiipimäjuurijuurikarvojen avulla alustaan tarttuva kasvin versojuuri, jonka avulla kasvi kiipeää ylöspäin
  kilpilehtinimitys lehdelle, jonka lapa on kilpimäinen
  kilpimäinen (elin)pieni, ympyränmuotoinen elin, jonka keskikohta on koholla
  kimppukeskenään samanlaisten ja samasta kohdasta kasvavien versojen, kukkien tai lehtien ryhmä
  kirjavalehtinenkasvi, jonka muutoin vihreissä lehdissä on erivärisiä laikkuja johtuen paikallisesta lehtivihreän puuttumisesta
  kitukasvuinenkasvi tai kasvin osa, joka on normaalia heikommin kehittynyt
  kloonausDNA-sekvenssin monistaminen siten, että se liitetään sopivaan vektoriin (usein plasmidi- tai virusgenomiin), joka sen jälkeen siirretään soluun, jossa muodostunut hybridi pystyy monistumaan
  klooniyhdestä kasviyksilöstä alkunsa saanut, kasvullisesti lisääntynyt yksilöjoukko
  koherenttisellaiset kasvinosat, jotka ovat kiinnittyneet lujasti toisiinsa, mutteivät yhdistyneet
  koirasgametofyyttikoiraspuolinen gametofyytti
  kokleaattinensellainen terälehtien järjestys nupussa, jossa isompi terälehti on osittain viereisten terälehtien päällä
  koleoritsaheinäkasvien alkion rakenne, jonka sisällä on alkeisjuuri
  kolmeen kertaan kolmisorminenkolmisorminen lehtilapa, jonka jokainen sormi on jakautunut kahteen kertaan toistamiseen kolmisormiseksi
  kolmeen kertaan parilehdykkäinenparilehdykkäinen lehtilapa, jonka lehdykät jakautuvat vielä kahteen kertaan pikkulehdyköiksi
  kolmilehtinenkasvi tai oksa, jossa on kolme lehteä
  kolmiliuskainenlehtilapa, joka on jakautunut kolmeen liuskaan
  kolmilokeroinenemiö, jossa on kolme lokeroa
  kolmilukuinenkukka, jolla on kutakin kukkalehteä kolme kappaletta
  kolmimuotoinenlajista, jonka yksilöt esiintyvät kolmena eri muotona
  kolmiomainenkolmion muotoinen lehtilapa
  kolmiotainenlehti tai kasvin muu elin, jonka kärjessä on kolme piikkiä
  kolmisorminensormiliuskainen tai sormilehdykkäinen lehti, joka jakautuu kolmeen liuskaan tai lehdykkään
  koloharjainenrakenne, jossa on koholla oleva harjanne
  kolpaattinensiitepölyhiukkanen, jonka aukko on pitkulainen
  kolporaattinensellainen siitepölyhiukkanen, jonka aukot ovat sporodermin ulkopinnalla pitkulaiset ja sisäpinnalla pyöreät
  konseptaakkelijoidenkin levien sekovarren pinnassa oleva sukupuolisolupesäkkeitä eli gametangioita sisältävä syvennys
  koppisiemenisetsiemenkasvien ryhmän alaryhmä, johon kuuluvien kasvien siemenaiheet ovat emiön suljetussa sikiäimessä, josta siementen kypsyessä kehittyy hedelmä
  korkeammat kasvitkasveja, joiden rakenteelle on ominaista pitkälle kehittynyt solukkojen ja eri kasvinosien erilaistuminen
  korkeusvyöhykekorkeussuuntainen kasvillisuusvyöhyke alueella, jolla korkeuserot ovat suuria
  korkkipuuvartisten kasvien korkkikuoren uloin kerros
  korkkijälsikuoren parenkyymisolukosta kehittynyt solukko, joka synnyttää kasvia suojaavan korkkikuoren
  korkkikuorikorkki- ja perussolukosta koostuva kuori, joka kasvin vanhetessa kehittyy varressa primaarisen kuoren ulkopuolelle ja juuressa sen sisäpuolelle
  korkkisolukkokorkkijällen tuottama solukko
  korkkitylppykasvin pintaa suojaava, tyypillisesti paksu solukerros, joka yhdessä korkin ja korkkijällen kanssa muodostaa kasvin korkkikuoren
  korkosuoninenlehtilapa, jonka suonet ovat erityisesti alapinnalla selvästi koholla
  korsiheinäkasvin varsi, jonka nivelvälit ovat onttoja ja nivelet täyteisiä
  kortemaisetsanikkaisten kaaren luokka
  kortteetkortemaisten luokan lahko
  korvakelehtimäinen, parillinen lehtikannan laajentuma lehden tyvellä
  korvaketuppiyhdiskasvuisten korvakkeiden muodostama, vartta ympäröivä tuppi nivelen yläpuolella
  korvakkeellinenlehti, jonka tyvellä on korvakkeet
  korvakkeetonlehti, jonka tyvellä ei ole korvakkeita
  koukkukarvakärjestä koukkumainen karva hedelmän tai siemenen pinnassa
  kourasuoninensormiliuskainen lehtilapa, jonka pääsuonet haarautuvat samasta pisteestä liuskoihin
  kouruinenkourun muotoinen
  kourumainenlehtilapa, jonka laidat kääntyvät ylöspäin
  kova nilaniinisyistä muodostuva nilan kuollut osa
  ksylotomiapuusolukon (ksyleemin) rakennetta koskeva tieteenhaara
  kuihtuvaelin, joka surkastuu muttei varise
  kuitutrakeidihavupuiden kesäpuun putkisolu tai lehtipuiden kuitutyyppi, jossa on rengashuokosia
  kuivakkokasvikasvi, joka suosii kuivaa elinympäristöä
  kukkakaavakukan rakennetta kuvaava kaavamainen esitys
  kukkakiehkurakukkien muodostama kiehkura
  kulmikkaanpuikeakulmikkaasti puikea lehtilapa
  kulotusmetsän uudistamismenetelmä, jossa poltetaan hakkuutähteet, pintakasvillisuus ja osa humuskerrosta
  kultalevätkasvikunnan kaari
  kumariiniuseissa kasveissa esiintyvä rengasrakenteinen, kitkeränmakuinen ja pistävän makeantuoksuinen yhdiste, jolla on siementen itämistä estävä ominaisuus
  kuoppainenepätasaisesta pinnasta
  kuoppapisteinenmatalien kuoppien peittämä
  kuori
  1. kasvin vartta ja juurta suojaava solukkorakenne
  2. jäkälän sekovarren tiiviistä sienirihmastosta muodostunut pintakerros
  kupressoidinen huokonenhavupuiden ristikentän huokostyyppi, jossa huokosrengas on yhtä leveä kuin huokosaukko, huokosaukko ellipsinmuotoinen
  kupukehä, jossa verho- ja terälehdet ovat keskenään samanlaiset
  kuroumakapea kohta keskellä jotain kasvin osaa
  kurttupintainenlehdestä, jossa verkkomaisten suonten urat ja niiden väliin jäävät koholla olevat pinnat vuorottelevat
  kylkilehtimaksasammalen selkäpuolella kahdessa rivissä sijaitsevat lehdet
  kylmäkaraistuminenloppukesällä alkava ja varsinaisesti syksyllä etenevä tapahtumasarja, joka valmistaa kasvit kestämään kylmää
  kynnellinensellainen lehti, jolla on kynsi
  kynsiterälehden, verholehden tai suojuslehden kapea tyvi
  kähäräkihara tai aaltoileva
  käpyhavupuiden kovettunut, tähkämäinen emikukinto, joka koostuu jäykästä lapakosta ja siihen kiinnittyneistä käpysuomuista
  käpysuomusiemenaihetta kannattava suomu kävyssä
  kärhellinenelin, jolla on kärhi
  kärhijuurikosketukselle herkkä, tuen ympärille kiertyvä versojuuri
  kärhilehtilehti, jolla on kärhi
  kärhivarsikärheksi muuntunut varsi
  kärkihakuinenkasvin rakenteen kehittymistapa, jossa nuorimmat osat ovat lähinnä kärkeä
  kärkikasvuinenkasvin rakenteen kehittymistapa, jossa nuorimmat osat ovat lähinnä kärkeä
  kärkikasvuisuusks. kärkikasvuinen
  kärkikasvusolukkokasvin varren tai juuren kärjissä oleva kasvusolukko, joka ylläpitää kasvin pituuskasvua
  kärkikierteinenrakenteen kärjestä lähtien kerälle kiertynyt
  kärkinipukallinenlehden tai muun elimen kärjestä, joka kapenee jyrkästi lyhyeksi kärkiulokkeeksi
  kärkisilmuverson kärjessä oleva silmu, joka huolehtii kasvin pituuskasvusta
  kärkivoittoinenkasvutapa, jossa elimen kärki kasvaa tyveä ja keskiosaa voimakkaammin
  kärkivoittoisuusks. kärkivoittoinen
  kärsälohkohedelmän kapea, siemenetön kärkiosa sarjakukkaiskasveilla
  käärmeenkielimäisetsaniasten luokan lahko
  köynneliäsrentovartinen kasvi, joka kasvaa pystyyn vain tuen varassa
  köynnösrentovartinen kasvi, joka kiipeilee erilaisia tukia, yleensä toisia kasveja, pitkin
  laakaruotilitteä, lehtilapaa muistuttava lehtiruoti
  laakavarsilitteä, lehtimäinen varsirakenne
  laakaversovihreä, litteä ja levymäinen laakavarsi
  labiumLamiaceae-heimon kasvien kukan alin lehtiliuska
  laciniakapea, suippokärkinen liuska
  laide (kehälehti)
  1. torvimaisen teriön tai verhiön laajentunut kärkiosa
  2. terälehden tai verholehden laajentunut kärkiosa
  laikuittainen ympäristöhabitaatti, jossa on merkittäviä paikallisia eroja tietyn eliölajin hyödyntämien ympäristöresurssien kannalta
  laitakukkamykerön laidassa oleva kukka
  laitaluomainenemilehtien reunoista avautuva kota
  lanttopäinenlehti, lehdykkä tai kehälehti, jonka kärjessä on laakea lovi
  lateraaliset korvakkeetkorvakkeet, jotka sijaitsevat molemmin puolen lehden kiinnittymiskohtaa
  lauhkea vyöhykekasvillisuusvyöhyke, jonka keskilämpötila on yli 10 C vähintään neljänä kuukautena vuodessa
  lehden pintakerroslehden pinta
  lehdykkäinenlehti, jonka lapa jakautuu lehdyköiksi
  lehdykän korvakekorvakemainen lisäke lehdykän kannassa
  lehtivarren nivelessä sijaitseva kasvin peruselin
  lehtiaihesiemenessä oleva lehden alku
  lehtialaindeksikasvillisuuden lehtipinta-alan suhde vastaavaan maapinta-alayksikköön
  lehtiarpipudonneen lehden arpi kasvin varressa tai haarassa
  lehtiasentolehtien järjestäytymistapa kasvin varrella
  lehtiaukkokasvin varressa lehden yläpuolella oleva aukko
  lehtijäkäläjäkälä, jonka sekovarsi on muodoltaan lehtimäinen ja tavallisesti reunoilta liuskainen
  lehtikantalehden osa, jonka avulla lehti kiinnittyy varteen
  lehtikiehkuraKs. kiehkurainen.
  lehtikorvakekorvan muotoinen liuska lehtilavan tai lehdykän tyvellä
  lehtikorvakkeellinenlehti tai lehdykkä, jonka tyvellä on lehtikorvake
  lehtilaitalehtilavan reuna
  lehtimehukasvikasvi, jonka kasvulehtien lapa on muodostunut tavallista paksummaksi, meheväksi elimeksi eli mehilehdeksi
  lehtimetsälehtipuista koostuva metsä, jollaisia on tyypillisesti lauhkeassa kasvillisuusvyöhykkeessä
  lehtimäinenlehden kaltainen
  lehtipuutkoppisiemenisiin kuuluva puu, jonka lehtilapa on tyypillisesti leveä, litteä ja suhteellisen kookas
  lehtisammaletsammalten kaaren luokka
  lehtivihreäkasvien vihreä väriaine, jolla on keskeinen tehtävä fotosynteesissä
  lehtivihreän puutosklorofyllin puuttuminen kasvisolukudoksessa
  lehtivihreätönkasvi tai kasvin osa, jossa ei muodostu lehtivihreää
  lenninhaivenhedelmän tai siemenen hento, karvamainen, tuulilevintää edistävä laite
  lenninhaiveninenhedelmä tai siemen, jolla on lenninhaiven
  leposilmulepotilassa kasvin silmu
  leukoplastilehtivihreää sisältämätön kasvin kehitysvaihe
  leveän pyöreähkölehtilapa, joka on lähes pyöreä mutta hieman leveämpi kuin pitkä
  leveänpuikealehtilapa, jonka levein kohta on keskikohdan ja tyven välissä ja jonka pituuden suhde leveyteen on noin 6 : 5
  leveänsoikealehtilapa, jonka levein kohta on keskellä ja jonka leveyden ja pituuden suhde on n. 3 : 2
  leveäväliseinäinenhedelmästä, jolla on leveä väliseinä
  levinneisyysaluelajin tai jonkin muun taksonomisen yksikön maantieteellinen esiintymisalue
  levintäkasvien leviäminen, joka tapahtuu leviäinten avulla
  … lisää tuloksia