Kasvitiede:kasvupaikka

From Tieteen termipankki

kasvupaikka

kasvupaikka
Definition homogeeninen elinympäristö, jonka voi määritellä abioottisten ympäristötekijöiden kuten maaperän muodon, kallioperän, maalajin, pH:n, hydrologian, eksposition ym. perusteella
Explanation


Tietyllä kasvupaikalla esiintyy bioottinen lajisto (kasvisto, sienet ja fauna), jolla on sille sopiva kasvupaikkavaatimus (kääntäen lajisto myös indikoi olosuhteita). Lajisto runsaussuhteineen on kuitenkin vaihtelevaa eri kasvustoissa. Ihmistoiminta tuottaa uusia kasvupaikkoja.

Kasvupaikkoja on luokiteltu kasvupaikkatyypeiksi (metsätyypit). Ne ovat alueellisia ja niiden suurilmasto on vakio. Jos sukkessio saa edetä rauhassa, päädytään samanlaiseen lopputilanteeseen.

Sukkession ja erilaisten häiriöiden vuoksi samalla kasvupaikalla voi esiintyä useita kasviyhdyskuntia. Niitä luetaan eri biotooppeihin (lehtimetsä/havumetsä, heinikko/varvikko). Jos dominanteilla kasvilajeilla on laajat toleranssit, sama kasvillisuus voi ulottua yli kasvupaikkarajojen (esim. metsätyypin määritys).

Suomessa ja Ruotsissa (osittain myös Virossa) kasvupaikkojen ja kasvillisuuden jakaminen gradienttien mukaisiin sarjoihin on kasvillisuuskäsityksen perusta. Kasvupaikkaoppi on vaikuttanut biotooppi- ja kasvillisuuskäsityksiin.

EU-direktiivit ovat tuoneet mannereurooppalaiset biotoopit Suomeen (mm. harvinaisten kasvupaikkojen inventointi ja seuranta). Euroopan ulkopuolella biotooppi korostaa usein voimakkaiden kilpailijoiden tai vallitsevien kasvumuotojen osuutta maastossa.

Equivalents

siteenglanti
ståndortruotsi

Related Concepts

Sources

FN2004, BS2001

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.11.2022: Kasvitiede:kasvupaikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvitiede:kasvupaikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →