Kasvitiede:kasvi

  Tieteen termipankista

  kasvi

  kasvi
  Määritelmä eliö, jolle on luonteenomaista paikallaan pysyminen, hermoston puuttuminen ja soluja ympäröivä selluloosaseinä
  Selite

  Pääosa kasveista on omavaraisia (autotrofisia): ne sisältävät lehtivihreää eli klorofylliä ja saavat energiansa auringonvalosta fotosynteesin välityksellä. Jotkin harvat kasvit ovat heterotrofeja (toisenvaraisia); näitä ovat loiskasvit ja mädänsyöjät.

  Kasvien rakenteessa tyypillistä on suuri muovautuvuus eli plastisuus, joka on kehittynyt ilmeisesti paikallaan pysymisen pakottamana: rakenne voi vaihdella suuresti ympäristötekijöiden mukaan.

  Kasvien lisääntyminen on pääasiassa suvullista, missä vuorottelevat haploidi sukupolvi, joka tuottaa gameetteja, ja diploidi sporofyytti, joka tuottaa itiöitä tai vastaavia rakenteita. Evoluution myötä ensin mainittu on redusoitunut korkeammilla kasveilla. Näiden rakenteelle on ominaista pitkälle kehittynyt solukkojen ja eri kasvinosien (juuri, varsi, lehdet) erilaistuminen.

  Erikieliset vastineet

  plantenglanti (English)
  plantalatina (Latina)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BS2001

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Kasvitiede:kasvi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvitiede:kasvi.)