Monitieteisen termihankkeen kokousmuistiot

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Kokousmuistio 12.2.2015 (hankkeen ensimmäinen kokoontuminen)
Kokousmuistio 26.2.2015 (terminä performanssi)
Kokousmuistio 19.3.2015 (terminä representaatio)
Kokousmuistio 9.4.2015 (terminä intentionaalisuus ja merkitys)
Kokousmuistio 30.4.2015 (terminä diskurssi ja teksti)
Kokousmuistio 28.5.2015 (terminä affekti, sympatia ja empatia)
Kokousmuistio 04.6.2015 (terminä kuva ja kauneus)
Kokousmuistio 17.9.2015 (terminä merkki)
Kokousmuistio 22.10.2015 (terminä realismi)
Kokousmuistio 26.11.2015 (terminä kritiikki)
Kokousmuistio 17.12.2015 (terminä postmoderni)
Kokousmuistio 14.1.2016 (terminä naturalismi)
Kokousmuistio 15.2.2016 (terminä fenomenologia)
Kokousmuistio 14.3.2016 (terminä teksti)
Kokousmuistio 24.4.2016 (terminä koodi)
Kokousmuistio 16.5.2016 (terminä ilmaisu)
Kokousmuistio 26..2016 (terminä immersio)
Kokousmuistio 24.10.2016 (terminä formalismi))
Kokousmuistio 19.4.2017 (terminä hybridi)
Kokousmuistio 16.5.2017 (terminä jälki)
Kokousmuistio 7.2.2018 (terminä kirjoitus (alustuksen kalvot)
Kokousmuistio 7.3.2018 (terminä tulkinta) (alustuksen kalvot)
Kokousmuistio 28.3.2018 (terminä pragmatismi ja pragmatismin maksiimi) (alustuksen kalvot)
Kokousmuistia 25.4.2018 (terminä historia)
Kokousmuistio 9.5.2018 (terminä valta)
Kokousmuistio 26.9.2018 (terminä identiteetti)
Termikokous 24.10.2018 (terminä estetiikka, alustuksen kalvot)
Kokousmuistio 14.11.2018 (terminä kulttuuri)
Kokousmuistio 12.12.2018 (terminä kansa)
Kokousmuistio 30.1.2019 (terminä adaptaatio)
Kokousmuistio 26.2.2019 (terminä groteski)
Kokousmuistio 19.3.2019 (terminä jälkiklassinen narratologia)
Kokousmuistio 16.4.2019 (terminä variaatio)
Termikokous 14.5.2019 (terminä funktio, alustuksen kalvot)
Termikokous 4.6.2019 (terminä implikaatio, alustuksen kalvot)