Oikeustiede:yhteinen vesialue

From Tieteen termipankki

yhteinen vesialue

yhteinen vesialue
Definition yhteisesti kahteen tai useampaan kiinteistöön kuuluva vesialue
Explanation

Yksityiset vesialueet voivat olla pelkästään yhteen kiinteistöön kuuluvia, tai useammin, yhteisiä eli useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvia. Yhteisistä alueista lähes puolet on yhteisiä vesialueita. Tämä on seurausta siitä, että isojaon yhteydessä pääosa vesialueista jäi yhteisalueiksi, ja ne ovat osin edelleenkin kylään kuuluvien talojen yhteisomistuksessa.

Kiinteistöjen osuudet yhteiseen alueeseen voivat olla erisuuruiset. Yhteisen vesialueen osakkaita ovat ne henkilöt, jotka omistavat kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen. Kysymys on yleensä pysyväksi tarkoitetusta jakamattomasta yhteisomistussuhteesta.

Yhteisen vesialueen käytöstä ja hallinnosta säädetään yhteisaluelaissa. Yhteisen alueen hoidosta vastaa osakaskunta, joka muodostuu yhteisen alueen osakkaista. Osakaskunta voi olla järjestäytynyt tai järjestäytymätön. Äänioikeus määräytyy kunkin kiinteistön osuusluvun mukaan. Yhteisen alueen osakaskiinteistöt ja niille kuuluvien osuuksien suuruudet voidaan tarvittaessa selvittää ja ratkaista kiinteistönmuodostamislain mukaisessa kiinteistönmääritystoimituksessa.

Yhteistä aluetta ei merkitä kiinteistörekisteriin kiinteistönä, vaan muuna rekisteriyksikkönä.

Lähteet: Kiinteistönmuodostamislaki (554/1994), yhteisaluelaki (758/1989)
Additional Information
Kirjoittaja: Tuire Taina

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:yhteinen vesialue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteinen vesialue.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →