Oikeustiede:yhdyskäytävälauseke

From Tieteen termipankki

yhdyskäytävälauseke | passerelle clause

yhdyskäytävälauseke
passerelle clause (luo nimityssivu)
Definition Lissabonin sopimuksen (sopimus Euroopan unionista, 48 artikla) kansalliselle parlamentille, Suomen osalta eduskunnalle vahvistettu toimivalta estää de facto sopimusmuutokset, joilla neuvostomenettelyssä luovutaan soveltamasta yksimielisyysperiaatetta sekä se, että ns. erityisen lainsäätämismenettelyn käyttämisestä luovutaan, ja säädös annetaan EU:n tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen
Explanation

Lissabonin sopimuksella käyttöön otetun laajennetun yhdyskäytävälausekkeen avulla on mahdollista antaa säädöksiä muiden kuin perussopimuksissa määrättyjen menettelyjen mukaisesti tekemättä kuitenkaan muodollisia muutoksia perussopimuksiin. Yleinen yhdyskäytävälauseke koskee kahta tapausta: - kun perustamissopimuksessa määrätään, että neuvosto antaa säädöksen yksimielisellä päätöksellä, Eurooppa-neuvosto voi tehdä päätöksen, jonka mukaan neuvosto voi tehdä ratkaisunsa määräenemmistöllä; - kun perussopimuksissa määrätään, että säädös annetaan erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen, Eurooppa-neuvosto voi tehdä päätöksen, jonka mukaan kyseinen säädös annetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Molemmissa tapauksissa Eurooppa-neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan. Kullakin kansallisella kansanedustuslaitoksella on lisäksi oikeus vastustaa yleisen yhdyskäytävälausekkeen käyttöä ja estää se: Eurooppa-neuvoston päätös tulee voimaan, jos yksikään kansallinen parlamentti kuuden kuukauden sisällä päätöksen tiedottamisesta ei ole päätöstä vastustanut.

Eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n mukaan Eurooppa-neuvoston EU-sopimuksen 48 artiklan 7 kohdan nojalla tekemät aloitteet samoin kuin ne muut asiat, joista niin on erikseen säädetty, on valmistelevasti käsiteltävä valiokunnassa ennen kuin ne otetaan päätettäviksi täysistunnossa (2011/1272).

Yleisen yhdyskäytävälausekkeen eduskunnalle tarjoamaa toimivaltaa ei pidetä erityisen merkittävänä verrattuna perustuslain 93.2 §:n sekä 96 ja 97 §:n tarkoittamaan, eduskunnan EU-päätöksiä ennakoivaan päätösvaltaan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan hyväksymin eduskunnan kannoin vaikuttaa valtioneuvostojohtoiseen EU-päätösten valmistelu- ja toteutusvaltaan.

Käytetyt lähteet:

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0019_fi.htm, http://en.wikipedia.org/wiki/Passerelle_Clause, http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lisbon#Revision_procedures_.28Article_48_TEU.29
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:yhdyskäytävälauseke. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhdyskäytävälauseke.)

SLYpalkki.jpg