Oikeustiede:toissijaisuusperiaatteen valvonta

From Tieteen termipankki

toissijaisuusperiaate

toissijaisuusperiaate
Definition Lissabonin sopimuksella määrätään toissijaisuusperiaatteen (subsidiariteettiperiaate) valvontamekanismista: kansallisella parlamentilla on tietty määräaika esittää komissiolle huomautus, jos se katsoo, että komission lainsäädäntöaloite on vastoin toissijaisuusperiaatetta, joten parlamentti voi näin ainakin hidastaa päätöksentekoa
Explanation Toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismi parlamentin päätöksin ei ole täysin sopusoinnussa perustuslaissa (PeL 93.2 § sekä 96 ja 97 §:t) säädetyn eduskunnan EU-vaikutteisen päätöksentekojärjestelmän kanssa. Suomi pyrkii vaikuttamaan EU-päätösten muotoiluun jo päätösten valmisteluvaiheessa.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:toissijaisuusperiaatteen valvonta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:toissijaisuusperiaatteen valvonta.)

SLYpalkki.jpg