Oikeustiede:kunta

  Tieteen termipankista

  kunta

  kunta
  Määritelmä asukkaiden itsehallintoon perustuva paikallistasolla toimiva julkisyhteisö, jolla on oma rajattu alueensa ja väestönsä sekä verotusoikeus
  Selite Suomessa on oikeudellisesti vain yhdenlaisia peruskuntia, joita nimitetään kunniksi. Kunta voi käyttää nimitystä kaupunki, jos se katsoo täyttävänsä kaupunkimaiselle yhdyskunnalle asetettavat vaatimukset.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kari Prättälä

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Oikeustiede:kunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunta.)