Oikeustiede:vesiviranomainen

From Tieteen termipankki

vesiviranomainen

vesiviranomainen (osin hist.)
Definition vesilainsäädännön alaan kuuluvia tehtäviä hoitava viranomainen
Explanation

Vesilainsäädännön lupatoimivalta kuuluu pääosin aluehallintovirastolle ja eräiltä osin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vesilainsäädännön valvonta sekä yleisen edun valvonnan että laillisuusvalvonnan osalta kuuluu ELY-keskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joiden toimivallat ovat rinnakkaiset. Vesipuitedirektiivin toimeenpanemiseksi säädetyn vesienhoitolainsäädännön toteuttamisesta huolehtii ELY-keskus. Vesilainsäädännön ohjaus kuuluu osaksi ympäristöministeriölle ja osaksi maa- ja metsätalousministeriölle.

Nykyisin vesilainsäädännön tehtäviä hoitavien viranomaisten toimivaltaan kuuluu myös muita ympäristöllisen lainsäädännön tehtäviä eikä varsinaisista vesiviranomaisista siksi enää voida puhua. Aikaisemmin tilanne oli toinen, kun lupaviranomaisena toimivat vesioikeus ja kunnan vesilautakunta. Valvonta- ja muut vesihallinnon tehtävät kuuluivat keskusvirastona toimivalle vesihallitukselle, sittemmin vesi- ja ympäristöhallitukselle. Alueellisina vesiviranomaisina toimivat vesipiirin vesitoimistot, sittemmin vesi- ja ympäristöpiirit.
Additional Information
Kirjoittaja: Sinikka Pärnänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesiviranomainen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesiviranomainen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg