Oikeustiede:vesiviranomainen

  From Tieteen termipankki

  vesiviranomainen

  vesiviranomainen (osin hist.)
  Definition vesilainsäädännön alaan kuuluvia tehtäviä hoitava viranomainen
  Explanation

  Vesilainsäädännön lupatoimivalta kuuluu pääosin aluehallintovirastolle ja eräiltä osin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vesilainsäädännön valvonta sekä yleisen edun valvonnan että laillisuusvalvonnan osalta kuuluu ELY-keskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joiden toimivallat ovat rinnakkaiset. Vesipuitedirektiivin toimeenpanemiseksi säädetyn vesienhoitolainsäädännön toteuttamisesta huolehtii ELY-keskus. Vesilainsäädännön ohjaus kuuluu osaksi ympäristöministeriölle ja osaksi maa- ja metsätalousministeriölle.

  Nykyisin vesilainsäädännön tehtäviä hoitavien viranomaisten toimivaltaan kuuluu myös muita ympäristöllisen lainsäädännön tehtäviä eikä varsinaisista vesiviranomaisista siksi enää voida puhua. Aikaisemmin tilanne oli toinen, kun lupaviranomaisena toimivat vesioikeus ja kunnan vesilautakunta. Valvonta- ja muut vesihallinnon tehtävät kuuluivat keskusvirastona toimivalle vesihallitukselle, sittemmin vesi- ja ympäristöhallitukselle. Alueellisina vesiviranomaisina toimivat vesipiirin vesitoimistot, sittemmin vesi- ja ympäristöpiirit.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Sinikka Pärnänen

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:vesiviranomainen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesiviranomainen.)