Oikeustiede:vesivalvontaviranomainen

From Tieteen termipankki

vesivalvontaviranomainen

vesivalvontaviranomainen
Definition vesilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvoja
Explanation

Vesiasioissa toimivalta viranomaisten kesken on järjestetty siten, että vesilain mukaisesta laillisuusvalvonnasta vastaa lupaviranomaisesta erillinen viranomainen. Valvontaviranomaisen tehtävänä valvoa vesilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Valvontaviranomainen voi ryhtyä välittömiin toimiin lainvastaisesta toiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi, mutta varsinaisesta toiminnan keskeyttämisestä ja hankkeesta vastaavan velvoittamisesta päättää vesilain mukainen lupaviranomainen. Vesivalvontaviranomaisen tehtävänä on käyttää myös yleistä ympäristöetua koskevaa puhevaltaa vesilain mukaisissa hakemusasioissa.

Vesilain valvontaviranomaisia ovat valtion valvontaviranomaisena toimiva elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Käytetyt lähteet: Vesilaki (587/2011)
Additional Information
Kirjoittaja: Jari Salila

Related Concepts

Sources

HE 277/2009 vp, VihervuoriP1981

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesivalvontaviranomainen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesivalvontaviranomainen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →