Oikeustiede:ELY-keskus (ympäristöhallinnossa)

From Tieteen termipankki

ELY-keskus (ympäristöhallinnossa)

ELY-keskus (ympäristöhallinnossa)
Definition elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus on valtion hallintoviranomainen, jolla on ympäristöasioissa pääasiassa valvonta- ja edistämistehtäviä
Explanation

ELY-keskukset perustettiin aluehallintouudistuksessa, joka tuli voimaan vuoden 2010 alussa. Ympäristöhallinnon tehtävistä ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvat ympäristönsuojelu, alueiden käyttö, rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito, luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö sekä vesivarojen käyttö ja hoito.

ELY-keskuksia on yhteensä viisitoista. Niistä kolmessatoista on ympäristövastuualue. Osa ELY-keskuksista hoitaa tiettyjä ympäristötehtäviä valtakunnallisesti.

Ympäristöllisessä lainsäädännössä ELY-keskuksella on laaja toimivalta yleisen edun ja laillisuuden valvonnassa. ELY-keskus toimii ratkaisuviranomaisena eräissä luonnonsuojelulain mukaisissa hakemusasioissa.

ELY-keskuksille kuuluu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten ja Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Eri intressien mahdollinen vastak¬kaisuus ei kavenna kuhunkin tehtävään liittyvää itsenäistä toimivaltaa eikä rajoita siihen liittyviä velvollisuuksia. Vastuualueet voivat käyttää puhevaltaa itsenäisesti.

Ympäristövastuualueen toiminnan riippumattomuuden ja puolueettomuuden turvaamiseksi on säädetty, että ympäristövastuualueen valvontatehtävien hoitaminen on järjestettävä siten, että asioiden käsittelyn puolueettomuus varmistetaan. ELY-keskuksen johtajalla ei ole oikeutta ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka kuuluu vastuualueen tehtäviin ja toimivaltaan. Lisäksi vastuualueen päällikön nimittää ympäristöministeriö. Vastuualueen päällikkö puolestaan nimittää vastuualueen muun henkilöstön.
Additional Information
Kirjoittaja: Sinikka Pärnänen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:ELY-keskus (ympäristöhallinnossa). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ELY-keskus (ympäristöhallinnossa).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg