Oikeustiede:vesi- ja ympäristöhallitus

From Tieteen termipankki

vesi- ja ympäristöhallitus
hist.

vesi- ja ympäristöhallitus (vanhentunut)
vesihallitus (vanhentunut)
Definition vesi- ja ympäristöasioista vuosina 1970–1995 vastannut valtion keskusvirasto, jonka tilalla toimii nykyisin Suomen ympäristökeskus
Explanation

Vesi- ja ympäristöhallitus, joka toimi vuosina 1970–1995, vastasi keskusvirastona vesi- ja ympäristöasioista. Ennen vuotta 1970 vesihallintoasiat olivat useiden virastojen hoidettavina. Vuonna 1970 nämä asiat keskitettiin valtakunnallisesti vesihallitukselle ja aluehallinnossa sen alaisille vesipiirien vesitoimistoille. Vesihallitus perustettiin maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen keskusvirastoksi edistämään vesivarojen käyttöä ja suojelua sekä vesistöntutkimusta ja ehkäisemään vesivahinkoja. Keskusviraston nimi muutettiin 1.10.1986 alkaen Vesi- ja ympäristöhallitukseksi, sillä toimiala oli laajentunut vesiasioista muihinkin ympäristökysymyksiin kuten ilmansuojeluun ja jätehuoltoon. Samalla keskusviraston yleishallinnollinen ohjaus siirrettiin ympäristöministeriölle, mutta maa- ja metsätalousministeriölle jäi sen hallinnonalaan kuuluvien asioiden ohjaaminen. Keskusviraston tilalle perustettiin 1.3.1995 tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi Suomen ympäristökeskus, jonka tehtäviin ei – eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta – kuulu hallinnollisia tehtäviä.

Vesi- ja ympäristöhallituksella oli merkittävä asema, sillä sen tuottamilla vesiensuojelua ja muuta ympäristönsuojelua koskevilla yleisillä suunnitelmilla oli huomattava vaikutus tapauskohtaisiin lupa- ja muihin päätöksiin.

Käytetyt lähteet: Vesihallintotoimikunnan mietintö (1970:B 74)
Additional Information
Kirjoittaja: Jouko Tuomainen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesi- ja ympäristöhallitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesi- ja ympäristöhallitus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →