Oikeustiede:vakiosopimus

From Tieteen termipankki

vakiosopimus

vakiosopimus
Definition sopimus, joka joltakin osin solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä sopimusehtoja
Explanation

Vakiosopimus poikkeaa määritelmän mukaan yksilöllisestä sopimuksesta siinä, että siihen sisällytetään alan käyttöön tai määrätynlaisten sopimusten laatimisen helpottamiseksi vakioehdot, jotka on laadittu käytettäväksi tietynlaisissa myöhemmin solmittavissa sopimuksissa. Sopimuksen kaikkien ehtojen ei tarvitse eikä voikaan olla vakioehtoja. Yksilöllisessä sopimuksessa toimitaan toisin. Siinä osapuolet sopivat yhdessä sopimusehdoista ja laativat sopimuksen, joka sisältää sovitut ehdot. Vastaavasti esisopimuskin voi sisältää vakioehtoja tai olla sisältämättä.

Vakiosopimuksen ongelmana voi olla, että yksipuolisesti laaditut vakioehdot eivät ole tasapuoliset molemmille sopijapuolille. Ehdot onkin syytä aina tarkistaa ennen sopimuksen solmimista, kun vastapuoli on tuonut ne sopimuksen osaksi. Vakioehdot voivat olla toisen sopijapuolen tai hänen (sen) järjestönsä laatimat tai sitten osapuolten yhteisesti laatimia. Järjestöjenkin ehtoja on voinut olla laatimassa useita järjestöjä, jotka kaikki ovat hyväksyneet ehtojen käyttämisen. Osapuolten yhteisesti sopiman esisopimuksen ehdot eivät ole vakioehtoja, vaikka ne otetaan valmiiksi sovittuina sopimuksen, jos ne on tarkoitettu vain osapuolten välisen sopimuksen ehdoiksi.

Vakioehtojen käyttöön liittyy niille tyypillisiä ongelmia, joita on jouduttu ratkaisemaan. Niitä ovat ainakin vakioehtojen liittäminen sopimukseen, sopimuksen tulkinta, yllättävien ja ankarien ehtojen sitovuus ja ehtojen kohtuuttomuus, joka liittyy yksipuolisesti laadittuihin ehtoihin. Tämä on vaikuttanut lainsäädännössäkin. Pakottavassa lainsäädännössä on otettu huomioon henkilöiden erilainen varallisuusasema, ymmärryskyky, tietämys ja muut vastaavat tekijät. Merkkipaalu kehityksessä on ollut kuluttajansuojalain (38/1978) säätäminen vuonna 1978. Siinä keskeistä on kuluttajien ryhmän asema suhteessa elinkeinoharjoittajiin.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related Concepts

Sources

EIF-I, HemmoM2003a, Kivivuori&al1978, Saarnilehto&al2012, WilhelmssonT2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.1.2023: Oikeustiede:vakiosopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vakiosopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →