Oikeustiede:syytesidonnaisuus

  From Tieteen termipankki

  syytesidonnaisuus

  syytesidonnaisuus
  Definition tuomioistuin saa tuomita rangaistuksen vain siitä teosta, josta rangaistusta on vaadittu
  Explanation

  Syytesidonnaisuudesta säädetään rikosprosessilain 11 luvun 3 §:ssä. Sen mukaan tuomioistuin saa tuomita vain siitä teosta, josta rangaistusta on vaadittu. Tuomioistuin ei ole sidottu rikosnimikkeeseen eikä lainkohtaan, jonka nojalla rangaistusta on vaadittu. Syytesidonnaisuudella on siten ensiarvoisen tärkeä merkitys vastaajan puolustautumismahdollisuuksien kannalta, sillä ilman sanottua säännöstä vastaaja ei voisi tietää, minkälaisia rangaistusvaatimuksia vastaan hänen pitäisi oikeudenkäynnissä puolustautua.

  Kuten siteeratusta lainkohdasta ilmenee, tuomioistuin ei kuitenkaan ole sidottu syyttäjän käyttämään rikosnimikkeeseen tai lainkohtaan, vaan sidonnaisuus kohdistuu ainoastaan siihen tapahtumainkulkuun (oikeustosiseikkoihin), jonka syyttäjä syytteessään esittää. Tuomioistuimen laintuntemisvelvollisuudesta (jura novit curia) puolestaan seuraa, että sen pitää itse ratkaista, minkä nimiseen ja minkä lainkohdan mukaiseen rikokseen vastaaja on syyllistynyt toimiessaan syytteessä kuvatulla tavalla.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Mikko Vuorenpää

  Related Concepts

  Sources

  KoponenP2004

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.9.2023: Oikeustiede:syytesidonnaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:syytesidonnaisuus.)