Oikeustiede:sopimuksen päättyminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

sopimuksen päättyminen

sopimuksen päättyminen
Definition tarkoittaa, että osapuolten velvollisuus täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet päättyy
Explanation Sopimus sitoo niin kauan kuin se on voimassa. Sopimuksen syntymisestä sopimuksen päättymisen kuluva aika voi olla hyvin lyhyt. irtaimen kaupassa kohteen luovutus ja vastikkeen maksaminen voivat tapahtua lähes samanaikaisesti, minkä jälkeen molemmat osapuolet ovat täyttäneet velvoitteensa. Muun asuntoalueen vuokra on sovittava maanvuokralain (258/1966) 52 §:n mukaan vähintään 30 vuodeksi, kun alue varustetaan pääosin vuokralaisen rakennettavilla rakennuksilla. Kummankin osapuolet velvoitteet ovat voimassa koko sopimusajan eli enimmillään sata vuotta.

Sopimukset voivat päättyä monella tavalla. Sopimus voidaan purkaa oleellisen sopimusrikkomuksen vuoksi, sopimuksen sovittelu voi johtaa sopimusvelvoitteiden päättymiseen ja sopimusvelvoitteiden tultua täytetyksi sopimus päättyy. Se ei enää sido osapuolia. Kun velvoitteet on täytetty tai velvoitteet ovat muutoin lakanneet, sopimus ei kuitenkaan menetä kokonaan merkitystään. Esimerkiksi vastuu sopimussuhteessa aiheutetusta vahingosta ei lopu sopimuksen päättymiseen. Vastuu säilyy, mutta se vanhentuu velan vanhentumisesta annetun lain (15.8.2003/728) säännösten mukaisesti, jos korvausta ei vaadita korvausvelvolliselta ennen vanhentumisajan kulumista loppuun. Sopimusta voidaankin pitää prosessina. Ensimmäiset vaikutukset sillä ovat jo sopimusneuvottelujen käynnistymisen jälkeen ja viimeiset ainakin siihen saakka, kunnes sopimusperusteiset vahingonkorvaukset on maksettu.

Sopimukset voidaan jaotella kahteen ryhmään päättymistavan perusteella. Sopimuksen päättymisestä on voitu sopia tavalla tai toisella, jolloin sopimus on määräaikainen, tai sopimus on voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy, kun jompikumpi osapuolista sanoo sen irti. Määräaikainen sopimus päättyy, kun sen päättymistä koskeva sopimusehto täyttyy. Lisäksi sopimus voidaan purkaa oleellisen sopimuksen perusteella ennen sen täyttämistä tai sovitun ajan päättymistä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

Related Concepts

Sources

EIF-I, HemmoM2003, PöyhönenJ1988, SaarnilehtoA2009

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.1.2021: Oikeustiede:sopimuksen päättyminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sopimuksen päättyminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →