Oikeustiede:ruumiillinen koskemattomuus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ruumiillinen koskemattomuus | henkilökohtainen koskemattomuus

ruumiillinen koskemattomuus
henkilökohtainen koskemattomuus(laaj.)
Definition kielto kohdistaa ihmiseen fyysisiä toimenpiteitä hänen tahtonsa vastaisesti.
Explanation Ruumiillinen koskemattomuus on nykyisin korvattu usein termillä henkilökohtainen koskemattomuus, joka on sisällöltään laajempi. Se korostaa ihmisarvoisen kohtelun ja henkilökohtaisen koskemattomuuden läheistä suhdetta. Henkilökohtaisella koskemattomuudella on läheinen yhteys perusoikeusuudistuksen yhteydessä hallitusmuotoon sisällytettyyn yksityiselämän suojaan.

Perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

Suomen rikoslaissa on laajasti kriminalisoitu ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvat oikeudenvastaiset teot. Monissa laeissa on kuitenkin sallittu se, että viranomaiset puuttuvat rajoitetusti ruumiilliseen koskemattomuuteen, kun puuttumiseen on ollut hyväksyttävä syy. Tällaisia säännöksiä on mm. poliisilaissa, pakkokeinolaissa, tartuntatautilaissa ja mielenterveyslaissa.
Additional Information
Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 12.8.2020: Oikeustiede:ruumiillinen koskemattomuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ruumiillinen koskemattomuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg