Oikeustiede:henkilökohtainen turvallisuus

  Tieteen termipankista

  henkilökohtainen turvallisuus

  henkilökohtainen turvallisuus
  Määritelmä jokaisen oikeus saada suojaa rikoksilta ja muilta oikeudenvastaisilta teoilta.
  Selite

  Henkilökohtainen turvallisuus kytkeytyy läheisesti perustuslain perusoikeusluvussa turvattuihin hengen suojaan (oikeus elämään), henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Perusoikeus korostaa julkisen vallan toimintavelvollisuutta rikosten ehkäisyssä sekä rikosten uhrien oikeuksien turvaamisessa ja heidän asemansa parantamisessa.

  Suomessa henkilökohtainen turvallisuus on perustuslain 7 §:n turvaama perusoikeus. Vastaavia säännöksiä on kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Oikeustiede:henkilökohtainen turvallisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:henkilökohtainen turvallisuus.)