Oikeustiede:rantaviiva (rantamatala)

From Tieteen termipankki

rantaviiva (rantamatala)

rantaviiva (rantamatala)
Definition vesialueen raja maata vasten
Explanation

Rantaviivalla tarkoitetaan Suomessa yleensä keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa. Keskivedenkorkeus tai niin sanottu teoreettinen keskivedenkorkeus ilmaisee havaittujen vedenkorkeuksien keskiarvoa, mutta mittausten puutteellisuuden vuoksi se joudutaan käytännössä usein arvioimaan. Keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan yläpuolista aluetta voidaan kutsua tulva-alueeksi silloin, kun se on veden peittämä. Jos vedenkorkeus on pysyvästi muuttunut, määrätään rantaviiva muutoksen jälkeen todettavien vedenkorkeuksien mukaan.

Rantamatalalla tarkoitetaan lainsäädännössä vesialuetta, joka ulottuu 500 metrin päähän tavallisen vedenkorkeuden mukaisesta kahden metrin syvyysrajasta. Tavallinen tai normaalivedenkorkeus poikkeaa keskivedenkorkeudesta, ja sillä tarkoitetaan havaittujen vedenkorkeuksien mediaania. Rantamatalan ulkopuolinen alue on valtion omistukseen kuuluvaa yleistä vesialuetta. Tämä niin sanottu rantamatalaperiaate rajoittaa siten vesialueiden yksityistä omistusta meressä ja eräissä suurissa järvissä. Maankohoaminen siirtää rannikoilla rantaviivaa ja siten myös rantamatalaa merelle päin.

Rantaviivalla on merkitystä erityisesti vesien käyttöä koskevan sääntelyn kannalta, sillä maa-alueen muuttaminen vesialueeksi tai vesialueen maa-alueeksi vedenkorkeutta nostamalla tai laskemalla edellyttää yleensä aina vesilain mukaista vesilupaa. Rantaviiva määrää usein myös osaltaan kiinteistön ulottuvuutta, sillä tavallisesti ranta-alue ja sen kohdalla oleva vesialue ovat eri kiinteistörekisteriyksiköitä, mutta kiinteistöraja ja keskivedenkorkeuden mukaan vaihteleva rantaviiva eivät läheskään aina ole yhteneviä.

Lähteet: Vesilaki (587/2011) 1 luku 5 § ja 18 luku 18 §, kiinteistönmuodostamislaki (554/1995) 105 a §, laki, sisältävä määräyksiä välirajasta vedessä ja vesialueen jaosta (31/1902, välirajalaki) 2 ja 4 §, laki Suomen aluevesien rajoista (463/1956) 3 §
Additional Information
Kirjoittaja: Tuire Taina

Related Concepts

Sources

VihervuoriP1985

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:rantaviiva (rantamatala). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rantaviiva (rantamatala).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg