Oikeustiede:meri

From Tieteen termipankki

meri

meri
Definition mantereiden ympärillä oleva suolaisen veden vesialue
Explanation

Meret jakautuvat valtioiden merialueisiin, niiden edustalla sijaitseviin valtioiden talousvyöhykkeisiin ja niin sanottuun aavaan mereen. Aava meri on avoin kaikille valtioille lähtökohtaisesti samoin oikeuksin. Valtion merialue jaetaan edelleen sisäisiin ja ulkoisiin aluevesiin, joista jälkimmäisiä kutsutaan aluemereksi.

Mereen liittyvien käsitteiden ja valtioiden oikeuksien kannalta keskeinen kansainvälinen sopimus on YK:n vuoden 1982 merioikeusyleissopimus (United Nations Convention on the Law of the Sea eli UNCLOS), joka tuli voimaan kansainvälisesti vuonna 1994 ja Suomessa vuonna 1996. Merioikeussopimus sisältää kokonaisvaltaiset määräykset merien käytöstä ja suojelusta. Merensuojelusta on tehty useita muitakin yleismaailmallisia ja alueellisia sopimuksia.

Meri rinnastuu vesilaissa ja muun muassa ympäristönsuojelulaissa vesistöön siltä osin kuin kyse on Suomen aluevesistä ja talousvyöhykkeestä. Meri on käsitteenä kuitenkin monitulkintainen ja voi ympäristöoikeudessa viitata myös meriympäristöön ja meriekosysteemeihin.

Lähteet: Merensuojelulaki 1415/1995, laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004
Additional Information
Kirjoittaja: Tuire Taina

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:meri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:meri.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg