Oikeustiede:konkurssiasiamies

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

konkurssiasiamies

konkurssiasiamies
Definition viranomainen, joka valvoo konkurssipesien hallintoa ja kehittää hyvää pesänhoitotapaa sekä seuraa tarpeellisessa laajuudessa myös yrityssaneerauksen toimeenpanoa
Explanation

Konkurssiasiamies on vuonna 1995 perustettu konkurssipesien hallinnon valvontaa harjoittava itsenäinen erityisviranomainen, joka toimii hallinnollisesti oikeusministeriön yhteydessä. Konkurssiasiamiehellä on toimisto, jossa työskentelee hänen alaisensa henkilökunta. Konkurssiasiamies voi määrätä konkurssipesässä tehtäväksi erityistarkastuksen. Hänellä on laajat valtuudet saada velallista ja pesää koskevia verotus- ja pankkitietoja. Konkurssiasiamies voi tehdä hakemuksen tuomioistuimelle konkurssin raukeamisesta. Jos konkurssituomioistuin määrää konkurssin jatkumaan niin sanottuna julkisselvityksenä, konkurssiasiamies asettaa pesään julkisselvittäjän (usein sama asianajaja, joka on toiminut pesänhoitajana). Konkurssiasiamiehen tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimiin havaittujen laiminlyöntien tai väärinkäytösten vuoksi. Pesänhoitajan olennainen laiminlyönti voi johtaa siihen, että konkurssituomioistuin voi konkurssiasiamiehen hakemuksesta alentaa pesänhoitajan palkkiota tai vapauttaa hänet tehtävästään. Konkurssiasiamiehen tulee vastaavasti valvoa selvittäjän toimintaa yrityssaneerauksessa.

Konkurssiasiamies ylläpitää konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmää (KOSTI-järjestelmä), johon merkitään jokainen alkanut konkurssi ja saneerausmenettely.

Konkurssiasiamiehen apuna toimii konkurssiasiain neuvottelukunta, jonka antamilla suosituksilla on keskeinen asema hyvän pesänhoitotavan kehittämisessä. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina oikeusministeriö, tuomioistuimet, asianajajat, keskeiset julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset velkojaryhmät sekä elinkeinonharjoittajapiirit.

Käytetyt lähteet:

Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta (109/1995), Asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta (111/1995), Laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä (667/2019), Konkurssiasian neuvottelukunnan suositukset (http://www.konkurssiasiamies.fi)
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Related Concepts

Sources

HE 249/1994, Könkkölä&Linna2013, HE 221/2018

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.10.2021: Oikeustiede:konkurssiasiamies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konkurssiasiamies.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg