Oikeustiede:pääomatulo

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän verotuksessa tulo jaetaan kahteen tulolajiin, joita ovat pääomatulo ja ansiotulo. Pääomatuloa on omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen.
Explanation

Suomen eriytetyssä tuloverojärjestelmässä vero määrätään erikseen pääomatulosta ja ansiotulosta. Kun verovelvollisen pääomatulojen yhteismäärästä vähennetään luonnolliset vähennykset, saadaan puhdas pääomatulo. Tästä vähennetään elinkeinotoiminnan ja maatalouden tappio verovuodelta verovelvollisen niin vaatiessa, ja lisäksi vähennetään velkojen korot. Näin päästään verovuoden pääomatuloon, josta vähennetään edellisten vuosien vahvistettu pääomatulolajin tappio. Erotus on verotettava pääomatulo.

Keskeisin säännöstö on tuloverolain (1535/1992) III osa.
Additional Information
Kirjoittaja: Seppo Penttilä

Sources

Andersson&al2016, Myrsky&Räbinä2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.3.2023: Oikeustiede:pääomatulo. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pääomatulo.)