Oikeustiede:luovutusvoitto

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

luovutusvoitto

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
luovutusvoitto
Definition tuloverolain mukaiseen verotukseen liittyvä termi, jolla tarkoitetaan vastikkeellisesta omaisuuden luovutuksesta saatua voittoa
Explanation

Verovelvollisen henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden vastikkeellinen luovutus realisoi luovutusvoiton verotuksen. Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto on tuloverolain 32 §:n perusteella veronalaista pääomatuloa. Yhteisön saama luovutusvoitto on henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Muissa tulolähteissä ei yleensä lasketa omaisuuden luovutuksesta saatua voittoa, vaan omaisuuden luovutushinta on kokonaisuudessaan tulolähteen veronalaista tuloa ja vastaavasti omaisuuden poistamaton hankintameno on vähennyskelpoinen meno.

Omaisuuden luovutusvoiton laskemista, veronalaisuutta ja luovutustappion vähennyskelpoisuutta koskevat säännökset ovat tuloverolain 45–50 §:ssä. Luovutusvoitto lasketaan siten, että omaisuuden luovutushinnasta vähennetään omaisuuden verotuksessa poistamattoman hankintamenon ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärä. Voiton hankkimisesta olleilla menoilla tarkoitetaan omaisuuden myyntiin liittyviä menoja, kuten myyjän maksamaa välityspalkkiota.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän verotuksessa luovutusvoitto voidaan laskea vaihtoehtoisesti siten, että luovutushinnasta vähennetään luovutetun omaisuuden omistusajan pituuden mukaan määräytyvä hankintameno-olettama. Hankintameno-olettaman suuruus on 40 % omaisuuden luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuoden ajan. Muussa tapauksessa hankintameno-olettama on 20 % luovutushinnasta. Luovutusvoitto lasketaan hankintameno-olettamaa soveltaen, jos se johtaa pienempään voittoon kuin todellisen hankintamenon mukaan laskettu voitto. Yhteisön ja elinkeinoyhtymän luovutusvoittoa laskettaessa ei voida soveltaa hankintameno-olettamaa.

Eräät luovutusvoitot on säädetty verovapaaksi tuloksi. Verovapaata on tietyin edellytyksin muun muassa verovelvollisen omana tai hänen perheensä vakituisena asuntona käytetyn asunnon luovutuksesta saatu voitto ja vastikkeellisessa yhtiön tai maatilan sukupolvenvaihdoksessa saatu voitto.

Omaisuuden luovutuksesta syntyvä luovutustappio on vähennyskelpoinen omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Verovuodesta 2016 alkaen luonnollinen henkilö ja kuolinpesä ovat voineet vähentää luovutustappion myös muusta pääomatulosta.

Lähteet: Tuloverolaki (1535/1992)
Additional Information
Kirjoittaja: Pekka Nykänen

Related Concepts

Sources

Nykänen&Räbinä2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.10.2021: Oikeustiede:luovutusvoitto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luovutusvoitto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →