Oikeustiede:tulolaji

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tulolaji

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
tulolaji
Definition tuloverotuksessa luonnollisen henkilön ja kuolinpesän kaikkien tulolähteiden tulot jaetaan kahteen tulolajiin: ansiotuloon ja pääomatuloon
Explanation

Nykyisin käytössä olevassa niin sanotussa eriytetyssä tuloverojärjestelmässä luonnollisen henkilön ja kuolinpesän saamien ansiotulojen ja pääomatulojen verotus on eriytetty toisistaan. Tulolajijako ei koske yhteisöjen, kuten osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja säätiöiden, verotusta. Tulolajijakoa koskevat säännökset ovat tuloverolain III luvussa.

Kummankin tulolajin tulosta määrätään erikseen vero. Ansiotulosta suoritetaan veroa valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. Lisäksi ansiotulosta peritään kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusmaksu. Ansiotulojen verokanta on erityisesti valtion tuloveroasteikon vuoksi progressiivinen. Pääomatulosta suoritetaan veroa vain valtiolle. Pääomatulojen verokanta on lievästi progressiivinen. Pääomatulona pidetään varallisuuden kerryttämiä tuloja, joita ovat muun muassa vuokratulot ja luovutusvoitot. Muut tulot ovat ansiotuloa. Ansiotuloja on muun muassa palkkatulot, eläketulot ja sosiaalietuudet. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulolähteiden tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloksi tulolähteen nettovarallisuuden perusteella. Myös osinkotulot jaetaan ansio- ja pääomatuloksi.

Lähteet: Tuloverolaki (1535/1992)
Additional Information
Kirjoittaja:: Pekka Nykänen

Related Concepts

Sources

Myrsky&Räbinä2016, s. 83-89

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.8.2021: Oikeustiede:tulolaji. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tulolaji.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →